17 Okt 2013

Bolehkah Merakam Hubungan Intim Suami-Isteri?

Rakaman video intim beredar dimana-mana. Jangankan yang sudah menikah, perzinaan dirakam dan tersebar terutama di internet. Mulai dari artis yang kemudian dipenjara dan dibebaskan dan dialu-alukan bak pahlawan, hingga menjadi seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang katanya terhormat.

Bagaimana dengan suami-isteri menurut Islam? Bolehkah merakam adegan yang sangat peribadi itu?

Masalah ini terus ramai menjadi pembicaraan, sementara bala’ dari perbuatan tersebut telah menimpa mereka, mulai dari anak-anak hingga orang tua.

Islam telah menetapkan bahawa hubungan badan hanya boleh dilakukan antara seorang laki-laki dengan isteri dan hamba sahayanya (lihat QS al-Muminun [24]: 5-7). Selain itu, syara’ juga telah menetapkan batas-batas aurat yang harus dijaga kecuali di antara mereka. Bagi suami-isteri, masing-masing diperbolehkan melihat seluruh bagian tubuh pasangannya. Bahz ibn Hakîm telah meriwayatkan dari bapaknya dari datuknya, datuknya berkata:

“Aku pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, “Wahai Rasulullah SAW, manakah bahagian aurat kami yang harus kami tutupi dan mana yang boleh kami biarkan?” lalu Rasulullah SAW bersabda kepadaku, “Jagalah auratmu, kecuali dari isterimu atau hamba sahaya perempuanmu.” (HR Abu Dawud).

Mesikipun demikian, Islam mengharamkan menceritakan aurat pasangannya dan perihal hubungan badan itu kepada orang lain. Dalam Hadits riwayat Muslim, Nabi saw bersabda:

“Sesungguhnya manusia yang paling jelek kedudukannya di sisi Allah pada Hari Kiamat ialah seseorang yang menyetubuhi isterinya dan isteri bersetubuh dengan suaminya, kemudian suami menyebarkan rahasia isterinya,” (HR Muslim dari Abi Said al-Khudri).

Keharaman menceritakan tersebut termasuk keharaman suami yang mempunyai dua isteri atau lebih, yakni hubungan badan suami-isteri dengan isteri satu disampaikan kepada isteri yang lain.

Berdasarkan nas-nas di atas, maka keharaman hukum menceritakan tersebut termasuk keharaman merakam adegan ranjang untuk disebarkan, agar boleh ditonton orang lain. Dengan keras Nabi saw. menggambarkan mereka seperti syaitan:

“Tahukah apa permisalan seperti itu?” Kemudian beliau berkata, “Sesungguhnya permisalan hal tersebut adalah seperti syaitan wanita yang bertemu dengan syaitan laki-laki di sebuah lorong terdedah, kemudian syaitan laki-laki tersebut menunaikan hajatnya (bersetubuh) dengan syaitan perempuan, sementara orang-orang melihat kepadanya.” (HR Abu Dawud).

Adapun merakam adegan hubungan badan seperti itu untuk keperluan sendiri, termasuk perbuatan sia-sia dan tidak ada gunanya, yang sebaiknya ditinggalkan:

“Tanda dari baiknya keIslaman seseorang adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat baginya.” (Hr Ibn Majah).

Lebih dari itu, jika hasil rakaman tersebut lalu disimpan, maka dapat menjadi wasilah yang menghantarkan kepada perbuatan haram. Sebab, siapa yang dapat menjamin rakaman itu tidak jatuh kepada orang lain? Dalam hal ini, dapat diterapkan kaedah syara’:

“Hal-hal yang boleh menghantarkan kepada yang haram, maka hukumnya jelas-jelas haram.”

Adapun hukum memberitakan dan memperbincangkan peristiwa seperti ini juga diharamkan, kerana termasuk menyebarkan perbuatan maksiat. Nabi SAW dengan tegas menyatakan:

Setiap umatku dimaafkan (dosanya) kecuali orang-orang menampak-nampakkannya dan sesungguhnya di antara bentuk menampak-nampakkan (dosa) adalah seorang hamba yang melakukan perbuatan pada waktu malam, sementara Allah telah menutupinya, kemudian pada waktu pagi dia berkata, “Wahai fulan, semalam aku telah melakukan ini dan itu.” Padahal pada malam harinya (dosanya) telah ditutupi oleh Rabb-nya. Ia pun bermalam dalam keadaan (dosanya) telah ditutupi oleh Rabb-nya dan di pagi harinya ia menyingkap apa yang telah ditutupi oleh Allah (Muttafaq ‘alayh).

Kerana itu, hendaknya seorang Muslim menjaga lisannya dari membicarakan perbuatan maksiat orang-orang seperti mereka (mujahirin), bukan untuk menutup aib mereka, tetapi agar tidak terlibat dalam menyebarkan perbuatan keji maksiat mereka di tengah-tengah orang Mukmin. Juga termasuk menjaga lisan dan fikiran dari perkara-perkara yang sia-sia, kecuali untuk menjelaskan hukumnya, agar umat tidak melakukan kemaksiatan serupa.

Kerana seluruh perbuatan di atas diharamkan, maka memuat-turun, menyimpan, menyalin dan menyebarkannya jelas hukumnya adalah haram. Wallâhu a’lam. [sumber: konsultasi]

2 ulasan:

nordin omor berkata...

Satu perkongsian terbaik untuk difikir serta diambil pengajaran didalam kehidupan bersuami isteri dan bekerluarga.

youp kanjei berkata...

Kalau anda telah membuat rakaman dan kemudian memadamnya jangan ingat ia telah hilang sebenarnya bahan tersebut masih boleh diambil balik oleh mereka yang ada ilmu ( tak perlu pakar pun ). Jadi jangan choba choba !