7 Feb 2017

[VIDEO] Kertas Kerja Prof Dr Siddiq Fadzil Di NUNJI '17

DAULAT RAKYAT DAN MARTABAT UMAT: MENILAI KEPENTINGAN FIQH PEMBERDAYAAN (FIQH AL-TAMKIN) oleh Siddiq Fadzil

Mukadimah

Ketetapan mengangkat wacana daulat rakyat dan martabat umat adalah suatu cerminan kepekaan dan ketajaman intelektual yang layak diapresiasi. Golongan yang disebut “rakyat” dan “umat”, sesungguhnya telah lama dipinggirkan, malah selalu diremehkan.