17 Dis 2009

Maal Hijrah : PAS Perlu Bersedia Menerima Perubahan

Dakwah Islam adalah dakwah yang meliputi semua persoalan hidup dan kehidupan manusia. Menyentuhi masalah aqidah, menerangi bashirah (pandangan), serta mampu memperlihatkan kepadanya yang haq itu haq dan yang batil itu batil dan membawa mereka untuk mengikuti kebenaran dan menjauhi kebatilan.

Tugas dakwah adalah menyeru manusia agar tetap berada dalam fitrahnya yang hanif, dan tetap mematuhi hukum Allah swt. Untuk memimpin manusia kepada jalan fitrah ini, menuntut suatu uswah hasanah (teladan yang baik). Diperlukan metodologi yang memiliki kebijaksanaan dalam mengajak manusia mengimani (mengikuti peraturan dan hukum) Allah dan mengingkari segala macam bentuk thaghut, sehingga dapat mengeluarkan mereka dari kegelapan (jahiliyah) menuju nur Islam yang penuh rahmat.

Keberhasilan sebuah dakwah banyak ditentukan oleh keutuhan sesebuah organisasi dakwah itu sendiri. Organisasi yang tersusun rapi dengan misi dan visinya serta pembahagian tugas yang jelas, akan memberikan impak yang besar bagi keberhasilan sebuah dakwah.

Menurut Dr. Fathi Yakan, keruntuhan dan ketempangan yang sering terjadi di dalam perjalanan dakwah disebabkan oleh beberapa faktor seperti kepimpinan, personaliti dan tekanan semasa.

Sebenarnya, sesebuah organisasi dakwah yang mengalami kelesuan dan gagal mengajak masyarakat untuk tetap berada dalam orbit peraturan Allah swt. disebabkan kerana kelemahan dalam pengurusan organisasi, terutama dalam pengagihan tugas dan fungsi yang tidak jelas. Selain daripada itu, faktor aliran komunikasi yang tidak jelas antara kepimpinan dan anggota organisasi juga menjadi penyumbang kepada kepincangan organisasi dakwah.

Pelaksanaan program yang tidak dilandasi dengan pembahagian kerja yang teratur akan mengakibatkan tertumpunya kesibukan kepada orang-orang tertentu sahaja sedangkan masih ada kekosongan peranan pada sebahagian besar tenaga yang lainnya. Selain itu, berlaku juga keciciran dalam mengoptimumkan potensi anggota kerana tidak mendapat perhatian dari kepimpinan organisasi, kebijakan bertindak yang tidak tepat, tidak adanya inventori keahlian para anggotanya mengikut kepakaran dan tingkat mustawa pentarbiahan yang terperinci, adanya dilema dalaman organisasi dalam menentukan halatuju organisasi, sikap ahli organisasi yang tidak peka kepada perkembangan organisasi dalam menghadapi tuntutan perubahan semasa, pemimpin yang lemah dan kurang memiliki kemampuan di dalam mempertahankan dan mengembangkan organisasi sesuai dengan tuntutan zaman dan semasa. Kesemua di atas merupakan penyebab kepada kelesuan bahkan petunjuk kepada kelembapan perkembangan sesebuah organisasi.

Menurut Dr. Fathi Yakan dan Dr. Sayid Muhammad Nuh dalam pemerhatian mereka terhadap pasang surut gerakan organisasi Islam juga dipengaruhi oleh beberapa faktor individu dalam organisasi, iaitu:

1. Faktor Ujian di dalam organisasi dakwah dan kehidupan pendakwah merupakan cubaan yang getir. Al Quran telah menjelaskan kepastian ujian di dalam kehidupan seorang mukmin untuk menjernihkan saf dan perbezaan kualiti, serta sebagai penduga kedalaman iman.

“Alif, Laam, Miim. Patutkah manusia menyangka bahawa mereka akan dibiarkan dengan hanya berkata: "Kami beriman", sedang mereka tidak diuji (dengan sesuatu cubaan)?” (Al Ankabut:1-2)

“Dan demi sesungguhnya! Kami tetap menguji kamu (Wahai orang-orang yang mengaku beriman) sehingga ternyata pengetahuan Kami tentang adanya orang-orang yang berjuang dari kalangan kamu dan orang-orang yang sabar (dalam menjalankan perintah kami); dan (sehingga) Kami dapat mengesahkan (benar atau tidaknya) berita-berita tentang keadaan kamu.” (Muhammad: 31)

2. Tekanan pihak keluarga dan kesibukan dalam kerjaya. Permasalahan yang sering dihadapi oleh mereka yang berkecimpung di medan Islami adalah dari pihak keluarga seperti isteri, suami, anak-anak dan ibu bapa. Manakala dalam pembinaan kerjaya, para dai’e telah disibukkan dengan pelbagai misi dan tugasan kerjaya sehingga tidak mampu memberi masa dan tenaga yang semaksimanya kepada tugasan dakwah. Impaknya dalam dua perkara di atas, iaitu faktor kekeluargaan dan kerjaya telah mengesampingkan keutamaan amal dalam menjayakan misi dan visi dakwah organisasi. Mendukacitakan lagi apabila prestasi mereka lebih kehadapan dan profesional dalam urusan kerjaya dan keluarga sebaliknya terkebelakang dan tidak profesional dalam urusan dakwah Ilallah. Sedikit sekali yang dapat melepasi dari faktor ini sehingga dapat dihilangkan rasa takut yang selalu mendominasi dada para da’ie, firman Allah swt yang bermaksud:

“Katakanlah (Wahai Muhammad): "Jika bapa-bapa kamu, dan anak-anak kamu, dan saudara-saudara kamu, dan isteri-isteri (atau suami-suami) kamu, dan kaum keluarga kamu, dan harta benda yang kamu usahakan, dan perniagaan yang kamu bimbang akan merosot, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai, - (jika semuanya itu) menjadi perkara-perkara yang kamu cintai lebih daripada Allah dan RasulNya dan (daripada) berjihad untuk agamaNya, maka tunggulah sehingga Allah mendatangkan keputusanNya (azab seksaNya); kerana Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik (derhaka).” (At Taubah: 24)

3. Penyakit futur. Futur ialah suatu penyakit yang dapat menimpa sebahagian aktivis dan akan menimpa mereka secara praktikal (dalam bentuk perbuatan). Tingkatannya yang paling rendah berupa kemalasan, menunda-nunda atau melambat-lambatkan. Sering memberi alasan bahawa tugas dakwah itu sukar dan tidak mampu untuk melaksanakannya, meminimakan penglibatan diri dalam misi dakwah organisasi atau sekadar menawar diri untuk membuat tugasan yang paling mudah sahaja. Sedangkan kemuncak penyakit futur ini adalah berhenti sama sekali setelah sebelumnya rajin dan bersemangat.

Firman Allah swt. yang bermaksud:

“Dan (ingatlah) segala yang ada di langit dan di bumi adalah milik kepunyaan Allah jua; dan malaikat-malaikat yang ada di sisiNya tidak membesarkan diri dan tidak enggan daripada beribadat kepadaNya, dan tidak pula mereka merasa penat dan letih. Mereka beribadat malam dan siang, dengan tidak berhenti-henti.” (Al-Anbiya’: 19-20)

Nabi saw. bersabda:

“Lakukanlah amal sesuai dengan kemampuanmu, kerana sesungguhnya Allah tidak merasa bosan sehingga kamu sendiri yang merasa bosan. Dan sesungguhnya amalan yang paling dicintai oleh Allah swt. ialah uang dilakukan secara rutin meskipun hanya sedikit.” (Muttafaqa’alaih).

“Bagi tiap-tiap amal ada masa-masa rajinnya, dan tiap-tiap masa rajinnya itu ada kehangatannya. Barangsiapa yang kehangatannya itu kepada sunnahku, maka sesungguhnya ia telah memperolehi petunjuk; dan barangsiapa kehangatannya kepada selain sunnahku, maka sesungguhnya ia telah tersesat.” (H. R. Al-Bazzar)

4. Cabaran rakan sekitar. Seseorang muslim dibesarkan di lingkungan keluarganya, kemudian berpindah tempat kerana faktor pendidikan atau pekerjaan dan akan bertemu dengan rakan-rakan yang baru. Di sinilah awal terjadinya tarikan jahiliah dan disini jugalah bermulanya pertentangan jiwa. Faktor ini biasanya menguji kepada generasi muda, golongan ini di peringkat awal menerima fikrah dan tanggungjawab dakwah di kampus, aksi mereka begitu bersemangat ketika zaman kampus, merekalah penggerak dan aktivis dakwah kampus. Namun apabila beralih ke medan pekerjaan, mereka ketinggalan dalam gerabak keretapi dakwah, sedangkan potensi, kekuatan dan semangat mereka amat diperlukan oleh organisasi dakwah. Hal ini terjadi apabila mereka tidak bijak memilih rakan taulan dan mereka tidak bijak dalam mengelola waktu dalan berkerjaya. Apabila rakan taulannya di tempat kerja adalah berakhlak baik maka ia akan baik juga, namun apabila sebaliknya maka ia mampu menjadi orang yang hina dina. Nabi SAW. bersabda yang bermaksud:

”Seseorang itu mengikuti keagamaan temannya, kerana itu hendaklah kamu memperhatikan orang yang akan kamu jadikan teman.” (H.R. Abu Daud)

5. Tidak sistematik dalam melakukan sesuatu, baik yang dilakukannya sendiri mahupun bersama-sama. Ramai aktivis baik secara individu mahupun dalam organisasi yang melakukan kegiatan dakwahnya secara sambilan, tidak sistematik dan tidak teratur. Sehingga mereka mendahulukan masalah yang tidak penting dan mengakhirkan (bahkan mengabaikan) yang prinsip.

Penglibatan diri secara sambilan dalam misi dakwah organisasi serta melaksanakan amanah secara tidak sistematik ini akan menyebabkan jalan perjuangan menjadi beban dan tidak berkembang. Kesan lanjutnya mereka ini akan mudah lelah dan bosan. Barangkali dari sinilah kita mengerti rahsia wasiat Rasulullah saw. kepada Mu’adz bin Jabal ketika baginda mengirimnya ke Yaman. Sabda Nabi saw:

”Sesungguhnya engkau akan mendatangi kaum ahli kitab, maka ajaklah mereka untuk bersaksi bahawa tiada Tuhan selain Allah dan bahawa aku adalah Rasul Allah. Jika mereka telah mentaatimu dalam hal ini, maka beritahulah kepada mereka bahawa Allah memfardhukan kepada mereka zakat yang dipungut dari orang-orang kaya di antara mereka, lantas dikembalikan (diagih-agihkan) kepada orang-orang fakir mereka. Jika mereka telah mematuhi hal ini, maka janganlah engkau merosak harta mereka yang baik-baik, dan takutlah engkau akan doa orang yang teraniaya kerana antara doanya dengan Allah tidak ada penghalang.” (Muttafaqa’alaih)

Hadis ini merupakan kaedah pokok melaksanakan urusan dakwah secara sistematik, terancang, sesuai dengan keutamaan dan tingkat kepentingannya yang menuntut kecermatan dan ketelitian. Sikap Mu’adz bin Jabal yang faham akan maksud dan panduan yang diberikan oleh Baginda Rasul saw, menjadikan dakwah beliau berjaya di bumi Madinah Al Munawwarah. -Mohd Razali Maarop

Ulasan GB

PAS kini sedang melalui proses perkembangan dan kematangan sebagai sebuah organisasi dakwah dan politik sehingga timbul fenomena yang dilihat seperti ianya digoncang sekuat-kuatnya bagi melihat keutuhannya untuk mengharungi cabaran di era baru.

Zaman transisi dari sebuah organisasi dakwah yang sifatnya begitu tradisional kepada sebuah organisasi yang progresif untuk berdepan dengan cabaran-cabaran baru seperti globalisasi, ledakan teknologi maklumat, diikuti dengan kehadiran golongan masyarakat yang berdasarkan pengetahuan (k-community) dan seumpamanya memerlukan perubahan kepimpinan dan struktural.

Ia sekaligus menyaksikan sudah berlalunya zaman "zon selesa" untuk pemimpin dan organisasi parti untuk sekadar mempertahankan status quo.

Tulisan diatas GB bawa untuk sama-sama kita renungkan mengenai kepincangan yang sedang dialami oleh PAS kini, sebagai satu bahan penelitian untuk menerima seadanya apa yang berlaku kini sebagai satu "sunatullah" untuk mentransformasikan PAS kepada sebuah organisasi dakwah dan politik yang lebih berjaya.

Suka atau tidak suka, perubahan pasti berlaku. Tidak ada dua hari yang bernar-benar serupa pada manusia dan sekalian alam, begitulah kepada PAS. Kesemua faktor perubahan berlaku dengan mengakui adanya nilai konstans - iaitu dasar perjuangan yang tetap.

Hari ini tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi lagi. Kejayaan dan kegagalan, kekuatan dan kelemahan sesbuah organisasi dan kepimpinannya diteliti, dibedah, disiasat, dianalisa dan didokumentasikan di bilik-bilik kuliah universiti di dalam pelbagai matapelajaran di dalam bentuk "case study" dan PAS tidak terlepas darinya.

Malah dalam beberapa keadaan ia kini menjadi desertasi untuk seseorang bergelar sarjana dan pemegang PhD.

Zaman untuk merajuk, zaman untuk bersembunyi, zaman untuk mempertahankan sikap "futur" telah tersangat semalam.

Persoalan "adab jemaah" yang ditimbulkan oleh beberapa rakan di lingkaran usrah-usrah kini perlu ditafsirkan dengan parameter baru. "Adab jemaah" bukan lagi dengan mengakui keperluan untuk mengkritik secara berbisik atau apa yang dikatakan "mengikut saluran parti". Cara itu sudah terlalu semalam, sudah ketinggalan zaman.

Kini sudah ada istilah-istilah baru yang mengambil tempat yang diterima sebagai "adab jemaah", seperti "wistle-blowing" - satu kaedah di mana ahli organisasi mendedahkan kepincangan yang dikesannya secara terbuka, "pengurusan strategik" di mana penetapan visi, misi dan objektif organisasi dibuat secara telus dan dipacu bersama oleh pemimpin dan ahli serta "etika professional" dimana nilai-nilai sejagat diakui diterima pakai oleh segenap lapisan petugas dan pekerja organisasi. Mereka yang berdiam diri terhadap kepincangan dan berrahsia untuk menutup kelemahan dilihat sebagai "tidak beradab" malah dikira bersubahabat dengan kegagalan organisasi di zaman kontemporari ini.

Tanpa melupai fakta bahawa sebagai sebuah organisasi dakwah, PAS akan menghadapi tribulasi-tribulasi, tetapi di dalam bentuk baru. PAS akan menempuh gelombang tribulasi Badar, Uhud dan Khandaqnya sendiri, malah PAS akan mengharungi "Perjanjian Hudaibiyah" dan "fathul Makkah"nya sendiri.

Sebagai entiti politik pula PAS perlu bersedia untuk berdepan dengan mehnah baru. Perlu memperlengkapkan diri untuk diheret ke mahkamah bila-bila masa. Perlu bersedia menghadapi tantangan daripada ahlinya sendiri yang akan mencabar kepimpinan yang futur (lembab). Perlu menerima hakikat bahawa struktur yang ada boleh dirombak bila-bila masa pabila ia dilihat sudah tidak mampu menatangi zamannya. Kitar hayatnya (Life cycle) akan menetapkan bahawa proses kematangan parti tidak lagi menunggu pasang-surut sokongan terhadapnya.

Sebagai entiti politik zaman baru juga PAS perlu sentiasa melakukan penyelidikan dan analisa SWOT (Strength, Weakness, Opportunities, Waknessess)nya sendiri. Perlu melakukan matriks pengurusan dan kajian "market share" yang diperolehi untuk mengetahui kedudukan dan status quo dirinya berbanding dengan parti-parti politik lain.

Zaman untuk mendengar ceramah retorik sudah berlalu. Contohnya, kelmarin Datuk Mahfuz Omar baru menempelak dan mendesak Ariffahmi untu meletak jawatan tetapi pada hari ini. Mahfuz sendiri boleh ditempelak untuk meletakkan jawatan kerana mementingkan urusan peribadi daripada parti. Dan langkah terbaik bagi Mahfuz ialah: senyumlah menerima kritikan itu, akur dan berterima kasih kerana peringatan serta dalamasa yang sama perbaiki diri. Kerana yang mengkritikmu itu adalah cerminan bagi dirimu sendiri. Kelmarin engkau menempelak, hari ini engkau ditempelak. Yang yang menempelak itu, "hakikat"nya adalah dari Tuhanmu, yang bukan membencimu tetapi mengasihmu. Begitulah juga pengajaran untuk pemimpin parti yang lain.

Tertinggallah mereka yang masih menguleti mimpi untuk menjadi "kerajaan yang dinanti" jika masih bertegang urat, menelan pil khayal untuk bermakian-makian menjadi penyokong yang akhinya membawa parti rebah ke bumi.

2 ulasan:

Tanpa Nama berkata...

Satu tulisan yang mantap untuk renungan semua ahli jemaah PAS - dari pimpinan sehinggalah ahli biasa.

PAS perlukan perubahan.

Tanpa Nama berkata...

majoriti ahli Pas sentiasa berfikiran luas dan terbuka tetapi pemimpin utama masih jadi katak bawah tempurung kecuali TGNA dan beberapa yang lain