4 Jan 2010

Apabila Kalimah Allah Hanya Sebagai Tangkal

Isu Kalimah
Oleh Khalid Samad

Isu kalimah ‘Allah’ kembali mendapat perhatian umum semenjak keputusan mahkamah untuk membenarkan majalah ‘The Christian Herald’ menggunakannya. Ada yang menyatakan saya menyokong malah menggalakkan penggunaan perkataan Allah oleh masyarakat Kristian. Sebenarnya kenyataan tersebut tidak benar. Saya tidak menyokong ataupun menggalakkannya. Saya sekadar menyatakan bahawa penggunaan kalimah tersebut oleh masyarakat bukan Islam merupakan satu perkara yang diharuskan berdasarkan ayat-ayat Al-Quran dan kebiasaan masyarakat antarabangsa, khususnya masyarakat Arab.

Kenyataan saya sebelum ini merupakan ‘a statement of fact’ atau satu kenyataan fakta dan soal saya menyokong atau menggalakkannya tidak timbul sama sekali. Ianya dipohon bukan oleh saya tetapi oleh sebahagian masyarakat Kristian tanpa apa-apa dorongan dari saya. Namun, apabila saya ditanya, saya menyatakan fakta bahawa pada dasarnya tiada halangan untuk orang bukan Islam menggunakan kalimah Allah kerana sudahpun digunakan di banyak negara dan diperakui oleh Al-Quran sendiri. Hujjah-hujjah berhubung persoalan ini telahpun saya nyatakan dalam tulisan saya sebelum ini.

Apa yang saya hendak tegaskan di sini ialah bahawa yang menentukan Islam atau tidak Islam bukan dengan penggunaan kalimah Allah tetapi kefahaman terhadap Allah sebagai Tuhan yang Esa. Ini disebut sebagai konsep ‘Tauhid’. Itulah sebabnya mengapa apabila seseorang memeluk agama Islam dia mengucap “Aku naik saksi tiada tuhan (yang disembah) melainkan Allah”. Ini bahagian pertama dari dua kalimah syahaadah. Ucapan ini berbentuk penafian dan penolakkan akan wujudnya tuhan-tuhan lain selain Allah. Ianya bukan sekadar mengatakan “Allah adalah Tuhan” tetapi lebih dari itu ia juga menolak wujudnya tuhan-tuhan lain. Kalau kita perhati dan fikirkan sejenak dengan mata hati, maka kita akan memahami sebabnya.

Masyarakat Jahilliyah pada zaman Rasulullah (SAW) memang percaya pada Allah. Namun mereka juga percaya pada tuhan-tuhan rekaan mereka sendiri yang mereka dakwa adalah anak pada Allah atau pengantara di antara manusia dan Allah. Termasuk di dalam kategori tuhan-tuhan palsu ini adalah Al-Latta wal Uzza dan beratus-ratus lagi tuhan yang mereka letakkan di keliling Kaabah pada masa itu.

Di antara bukti bahawa masyarakat Jahilliyah menggunakan kalimah Allah adalah dalam kisah surat perjanjian pemulauan kaum Bani Hashim oleh kaum Quraisy di mana akhirnya surat perjanjian tersebut telah habis dimakan serangga. Yang tinggal hanya mukaddimah surat tersebut yang berbunyi, “BismikaLlahhumma” atau ‘Dengan namamu Allah, Tuhan kami’.

Walaupun kaum Musyrikin zaman Nabi (SAW) percaya pada Allah dan menggunakan kalimah ‘Allah’, ini tidak bermakna mereka telah Muslim. Mereka tetap kafir musyrik walaupun mereka percaya kepada Allah dan menggunakan kalimat ‘Allah’. Yang menjadikan mereka musyrik adalah kerana mereka mensyirikkan Allah dengan mengadakan tuhan-tuhan lain yang turut disembah.

Itulah sebabnya apabila seseorang memeluk agama Islam dia menegaskan keEsaan Allah. Dia menegaskan keEsaan Allah supaya membezakan pendiriannya dari mereka yang mengatakan Allah mempunyai anak dan sekutu. Kepercayaannya terhadap keEsaan Allah yang menjadikannya Muslim bukan kepercayaannya terhadap wujudnya Allah semata-mata.

Begitu jugalah keadaannya berhubung golongan Ahlul-Kitab ia itu Yahudi dan Nasrani. Konsep Trinity pegangan orang-orang Nasrani telah pun wujud pada zaman Rasulullah (SAW). Walaupun mereka turut menggunakan kalimah ‘Allah’, tetapi kepercayaan ummat Islam dibezakan dari kepercayaan mereka melalui konsep keEsaan Allah yang dibawa Islam. Banyak ayat-ayat Al-Quran yang menegur kesesatan kepercayaan orang Nasrani yang mendakwa Isa (AS) sebagai anak Allah dan Allah sebagai satu dari tiga. Ini semua ditegur walaupun pada masa yang sama orang Nasrani terus menggunakan kalimah Allah. Di antara ayat-ayat ini adalah Ayat 72 dan 73 Surah Al-Maidah di mana Allah berfirman,

“Telah menjadi kafir mereka yang menyatakan sesungguhnya Allah adalah Al-Masih anak Mariam…” (ayat 72)

“Telah menjadi kafir mereka yang menyatakan sesungguhnya Allah adalah yang ke-tiga dari tiga...”


Dalam kedua-dua ayat ini tidak dapat dinafikan bahawa kaum Nasrani atau Kristian menggunakan kalimah Allah tetapi kepercayaan mereka yang menolak keEsaan Allah menjadikan mereka kafir. Tiada kutukan dari Allah terhadap penggunaan kalimah Allah oleh mereka.

Andaian bahawa orang Nasrani sekarang berpegang kepada konsep Triniti dan orang Nasrani pada zaman Rasulullah tidak dan oleh itu mereka dibenarkan menggunakan kalimah Allah adalah tidak berasas. Ini jelas dari ayat-ayat tersebut yang diturunkan pada masa itu dan menegur kepercayaan orang Nasrani pada masa itu.

Konsep Tauhid yang menentukan seseorang itu Muslim atau sebaliknya. Inilah pada dasarnya yang membezakan Islam dengan agama yang lain. Namun, tidak juga mencukupi dengan hanya itu. Ada juga satu aspek lagi dalam kalimah syahadah ummat Islam yang bererti “Aku naik saksi Muhammad Rasul Allah”. Oleh itu, kalau ada sekalipun golongan yang mengEsakan Allah tetapi menolak keRasulan Nabi Muhammad (SAW), dia tetap bukan seorang Muslim. Termasuk dalam golongan ini kumpulan Qadiayani dan mungkin juga Sikh dan Yahudi.

Berdasarkan penghujahan yang dibentangkan di atas, jelas bahawa masalah kalimah Allah yang ingin digunakan oleh bukan Islam adalah masalah yang diada-adakan. Yang membeza Islam dan bukan Islam adalah konsep Tauhid dan keRasulan Nabi Muhammad (SAW) bukan kalimah Allah. Ini sebenarnya perkara asas dan wajib difahami oleh semua ummat Islam. Dengan kefahaman ini mereka mampu menangkis segala usaha untuk mengelirukan mereka (sekiranya ada) dengan penggunaan kalimah Allah oleh yang bukan Islam. Tanpa kefahaman ini, hakikatnya mereka sudah pun berada di dalam kekeliruan walaupun tiada pihak lain yang menggunakan kalimah ‘Allah’.

Dari sudut dakwah Islamiah, sekiranya orang bukan Islam menggunakan kalimah Allah maka ia memudahkan kita berdakwah kepada mereka. Melalui penggunaan kalimah yang sama ini, iaitu ‘Allah’ kita sudah mempunyai titik pertemuan dari mana untuk bertolak. Ini di dalam Al-Quran diistilahkan sebagai “ala kalimatin sawaain” atau ‘atas kalimah yang sama’ dan metodologi dakwah sebegini yang telah digunakan oleh Rasulullah (SAW) berdasarkan perintah Allah yang terdapat di dalam Surah Al-Maidah ayat 64.

“Katakan (Wahai Muhammad); Wahai Ahli Kitab, marilah kepada kalimah yang sama di antara kami dan di antara kamu, iaitu kita tidak menyembah selain Allah dan janganlah kita mensyirikkanNya dengan sesuatu…”

Hakikat bahawa hanya ada satu Tuhan yang sama ditegaskan lagi dalam Surah Al-Ankabut ayat 46 yang bermaksud ;

“Dan jangan berhujah dengan golongan Ahli Kitab kecuali dengan cara yang terbaik dan jangan (berhujjah sama sekali) dengan yang Zalim di kalangan mereka. Dan katakan, Kami beriman dengan apa yang telah diturunkan kepada kami dan apa yang telah diturunkan kepada kamu, dan tuhan kami dan tuhan kamu adalah satu, dan kami berserah kepadaNya.”

Sebenarnya isu ini merupakan sesuatu yang menguntungkan ummat Islam. Ia mampu menjelaskan kepercayaan Tauhid yang dibawa Islam di kalangan ummat Islam dan bukan Islam. Sambil itu ia membuka pintu dakwah kepada golongan bukan Islam, khususnya golongan ahli kitab.

Namun ianya sengaja dikelirukan oleh pihak tertentu demi kepentingan politik mereka, untuk mencari titik perbalahan menakutkan ummat Islam dan mengelirukan ummat Islam dengan lebih lagi. Melalui kekeliruan ini mereka akan terus berkuasa, kerana rakyat yang keliru mudah ditipu dan dikuasai.


WaLlahu 'Alam

* Berkaitan:
Garis Panduan Penggunaan Nama Allah [Dr. MAZA]
Kes Herald –Di Mana Silap Dan Betulnya Hakim? [Hanipa Maidin – Peguam PAS]

Ulasan GB

Self-explanatory! Yang menjadi perhatian dan persamaan dengan pendirian GB ialah sepatutnya isu ini merupakan sesuatu yang menguntungkan ummat Islam. Ia adalah peluang bagi umat Islam menjelaskan konsep ketuhanan yang sebenar, menjelaskan sifat Allah yang maha suci dari segala kelemahan dan kekurangan, menjelaskan zat Allah yang tidak ada sekutu bagiNya - kepada mereka yang menggunakan kalimah Allah sebagai nama Tuhan.

Dan Allah mengurniakan isu ini untuk umat Islam di negara ini supaya menggunakan kapisiti akal dan ilmunya untuk menjelaskan kepada golongan musyrik mengenai keesaan Tuhan.

Allah mengurniakan isu ini juga kepada PAS supaya Islam atau PAS For All itu dapat disempurnakan dengan membebaskan Islam itu untuk semua, bukan menjadi milik eksklusif golongan ulamak (dalam tafsiran sempit) semata-mata. Begitulah kalimat Allah, ia sepatutnya menjadi milik semua sebab itulah fitrah insaniah tanpa mengir siapa yang hendak menemui tempat asal kejadiannya.

Tetapi malang, pemberian Tuhan ini disia-siakan malah dipolitikkan sedemikian rupa sehingga hendak dikurungkan lagi kalimat itu sepertimana telah terkurungnya hukum Islam dan agama Islam sendiri oleh umatnya sehingga tidak berkembang ugama Islam lantarannya.

Dan bagi mereka yang ariffin pula sepastinya mengenali zatNya tidak bergantung kepada apa-apa, sekalipun dengan namaNya, kerana ZatNya yang suci dari segala sifat kelemahan itu adalah Zat Maha Tinggi Lagi Maha Mulia, yang tak tercapai oleh apa-apa kalimat pun. Tiada huruf yang dapat mencapai ZatNya kerana huruf-huruf itu adalah hijab sehingga ada yang syirik menjadikan huruf-huruf dan kalimat-kalimat itu sebagai tangkal azimat yang dililit di lengan dan diperutnya. Itulah Melayu!


Perbezaan bukan dalam makna tetapi pada perkataan dan teknikal. Muslim memanggilnya Allah, Hindu Brahma, Kristian Jesus. Segala-galanya dan di mana saja di bumi dan di langit menyembah Dia. Ada satu kisah: Jibrail mendengar suara "Labbaik" (di sini Aku), "Labbaik" (di sini Aku), dari Allah. Jibrail hairan kepada siapakan suara Allah itu ditujukan. Dia tidak nampak sebarang 'abid dalam mana-mana masjid, gereja atau tempat ibadat memuji Allah pada masa itu. Tiba lagi suara ketuhanan itu, "Pergilah kau ke rumah berhala di Rum dan ketahuilah apa sebenarnya".

DI sana Jibrail ternampak seorang Majusi sujud pada berhala, dan dengan hati yang terbakar dia mengeluh dan menangis dan berkata, "Oh tuhanku, oh tuhanku" dan dia mendengar suara "labbaik, labbaik" sebagai jawapan. Jibrail marah dan berdoa supaya dibenarkan merobohkan berhala itu berserta Majusi itu sekali. Tiba-tiba jawapan melarang: "oh jibrail, makipun dia telah kehilangan tempat penyembahnya,"yang disembah" itu tidak hilang darinya. Dialah "yang disembah" di mana-mana dan dalam keadaan apa saja". - petikan dari Ana-al-Haq5 ulasan:

Tanpa Nama berkata...

hello... hapi blogging... have a nice day! just visiting here....

Tanpa Nama berkata...

Tinggi ilmu GB ni.. huhu..

greenboc berkata...

anon 8.16

ilmu GB tak tinggi, dan Allah itu Yang Lebih Berilmu.

yang penting keikhlasan kita di dalam memperjuangkan kebenaran dan keadilan.

Tanpa Nama berkata...

UMNO guna kalimah Allah untuk tarik sokongan? tapi tolak hukum allah!!!

Tanpa Nama berkata...

dah jadi tangkal UMNO untuk tagih sokongan rakyat