11 Sep 2016

RUU 355, Belum Bentang Dah Paksa Suruh Sokong?

Bagaimana ingin menyokong jika inti usul belum dibentang? oleh DR MUJAHID YUSOF RAWA

BERBAGAI pihak melontarkan pandangan yang sinis dan tidak kurang mencaci dalam satu laporan yang keluar di Sinar Harian pada 5 September baru-baru ini.

Laporan itu ialah berkenaan kenyataan saya yang menegur Sahibus Samahah Mufti Wilayah Persekutuan Datuk Dr Zulkifli Bin Mohamad Al-Bakri ekoran rencana yang ditulis dalam Bayan Linnas terbitan Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan bertajuk “Isu Cadangan Pindaan Akta 355: Satu Pendapat”.


Kenyataan saya itu adalah melalui perbualan telefon dalam soal-jawab yang diajukan oleh salah seorang wartawan Sinar Harian yang menghubungi saya.

Pertama sekali saya memohon maaf jika laporan itu menyinggung pihak tertentu, khususnya SS Datuk Mufti namun biarlah saya jelaskan di sini bahawa gaya pelaporan itu adalah di luar kawalan saya, apa yang penting ialah semangat dari intisari kenyataan itu sebagai pandangan saya kepada kenyataan bahawa ‘Ahli Parlimen Muslim Wajib Menyokong’ yang saya anggap mempunyai implikasi berbeza berbanding penulisan orang awam atau NGO yang lain.


Niat kenyataan saya bertujuan semata-mata memberi pandangan atas isu teknikal dan pentadbiran yang ada kena mengena dengan kedudukan saya sebagai ahli legislatif dan kedudukan SS Datuk Mufti dalam pentadbiran agama. Tidak ada niat untuk memandang rendah institusi mufti jauh sekali menghina ulama tetapi di atas kedudukan Mufti sebagai sebahagian daripada pentadbir agama.

Saya menganggap teguran saya sebagai penggubal undang-undang ada asasnya kerana yang diminta ‘wajib menyokong’ itu adalah saya dan saya terpanggil untuk menyatakan pandangan saya sebagai respons kepada kenyataan ‘wajib sokong’ pindaan 355 itu dalam artikel SS Datuk Mufti.

Saya juga mengambil kira bahawa yang mengeluarkan artikel itu adalah Pejabat Mufti yang tertakluk dengan prosedur pentadbiran dan kerana itu saya mengambil inisiatif untuk menjelaskan keadaan tentang gesaan ‘wajib sokong’ dari perspektif ahli penggubal undang-undang negara.

Saya tidak menyatakan saya tidak akan menyokong usul pindaan 355 kerana ia masih jauh untuk saya berbuat demikian pada tahap ini mahupun sikap saya akan menyokongnya, tetapi saya merakamkan kekesalan saya pada artikel tersebut yang menyatakan pendirian awal tanpa mengambil kira keperluan usul pindaan tersebut diperincikan, dibahas dan diperbaiki seolah-olah SS Datuk Mufti telah berpuas hati hanya dengan teks usul semata-mata.

Kaedah ini bagi kami Ahli Parlimen agak pelik kerana kami dilantik oleh rakyat untuk berbahas, meneliti dan melihat implikasi lebih besar pada kerangka perlembagaan yang kami bersumpah untuk mempertahankannya.

Sebagai pentadbir agama, prosedur ini perlu difahami dengan jelas.

Saya sama sekali tidak mempertikaikan semua keperluan yang disebut dari sudut Maqasid dan keperluan Taqnin undang-undang, itu bukan isunya tetapi artikel itu dilihat mendahului perbahasan sedangkan Ahli Parlimen Marang sebagai pembawa usul belum pun lagi membahaskan dan memperincikan hujah-hujahnya dalam dewan parlimen yang mulia di hadapan 222 Ahli Parlimen Malaysia.

Jika gesaan itu datang secara individu mahupun NGO, mahupun orang politik, kami menganggap ianya perkara biasa tetapi sebagai pentadbir dan penasihat agama rasmi, saya menganggapnya sebagai luar biasa kerana kami sendiri belum mengetahui perincian apa yang hendak disokong.

Sekali lagi saya memohon maaf kerana kurang bersetuju cara SS Datuk Mufti Wilayah Persekutuan membuat rumusan awal yang akan saya terangkan di bawah nanti implikasinya kepada ‘kehangatan’ tajuk ini kepada orang awam yang terdiri dari mereka yang sokong atau tidak menyokong.

Saya hanya bertindak sebagai Ahli Parlimen Muslim yang perlu membuat penjelasan kepada Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan sebagai sebahagian pentadbiran agama, posisi dan sikap saya dari sudut teknikal dan pentadbiran demokrasi berparlimen supaya tidak mudah kita membuat satu rumusan tanpa menelitinya terlebih dahulu.

Perspektif Berbeza

Setiap kita mempunyai perspektif berbeza dalam sesuatu isu walaupun pada dasarnya kita berkemungkinan berkongsi satu persetujuan asas boleh yang disepakati. Premis ini melahirkan kepelbagaian pandangan dan pendapat yang rohnya tidak lari dari kesepakatan dasar yang dipersetujui bersama.

Apabila kita boleh menerima premis ini sebagai tajuk perbahasan maka perbezaan pandangan adalah sesuatu yang biasa, malah bersepakat pada satu keadaan yang sememangnya terdedah kepada perbagai perspektif adalah sesuatu yang mustahil.

Sheikh Dr Ahmad Ar-Raisuni ketika ditanya mengenai kepelbagaian organisasi Islam, kenapa tidak dapat disatukan sahaja? Beliau menjawab setelah menggambarkan hanya pada zaman Nabi kesatuan secara ideal wujud, bahawa:

“Kaum Muslimin dalam mana-mana masa tidak pernah berada atas hanya satu sahaja mazhab atau kelompok mahupun satu Jamaah, kepelbagaian ini ternampak jelas dalam sejarah umat Islam dengan adanya kelompok Ansar dan Muhajirin, dikalangan Ansar adanya Aus dan Khazraj kemudian adanya kelompok Syiah, Khawarij, Ahlu Sunnah dan Murj’ah, kemudian lahirnya berbagai mazhab fiqah dan pengikutnya, begitu juga kelompok tarikat Suffiah sehinggalah hari ini dalam rupanya yang baru iaitu adanya berbagai organisasi dan Jamaah Islam. Hakikat ini secara khusus tidaklah keluar dari Islam dan tidak juga keluar dari tabiaat manusia bahkan ianya adalah hakikat tabiat manusia...” (Ahmad Ar Raisuni: (2014) Al Harakah Al Islamiyah Al Maghribiyah, Su’ud am Uful, ms 34, Darul Al Kalimah Mesir)

Apa yang perlu dipelihara ialah jauhi sebarang bentuk perpecahan, permusuhan dan kebencian, tidak mungkin kita semua berada pada hanya satu pandangan sahaja. Hakikatnya keadaan berbagai pandangan ini tidak terelak tetapi yang perlu dielak ialah permusuhan dan kebencian hanya kerana pandangan yang berbeza-beza. Disiplin ilmu mengendalikan perbezaan ini terkenal dalam Islam sebagai Fiqh Al-Khilaf. Malah kerana keprihatinan ulama kita kepada disiplin ini maka ilmu Fiqh Amali berkembang dengan perubahan zaman dan gaya hidup manusia yang kerana kekalnya suasana kondusif kepelbagaian.

Umat akan terbantut perkembangannya jika kejumudan terhadap satu pandangan mengambil alih norma kehidupan umat Islam. Solah Shawi (2002,ms 18-20) merakamkan dalam bukunya Prinsip-Prinsip Gerakan Dakwah Yang Mutlak Dan Yang Relatif (terj), bahawa dalam kategori perbezaan pendapat, salah satu kategori iaitu ikhtilaf tanawu’ yang dijelaskan sebagai pemahaman kepada dalil syara’ yang memiliki keragaman hukum dan tidak bertentangan antara satu sama lain kerana adanya dalil kebenaran.

Saya ingin menambah satu lagi sebab perspektif yang berbeza ialah dengan melihat posisi seseorang dalam menilai sesuatu isu boleh menyumbang kepada perbezaan pandangan. Sudut penilaian terhadap sesuatu isu juga melihat kepada konteks khusus diperkatakan walaupun konteks umum mereka tidak berbeza pandangan.

Tulisan saya ini adalah atas kesedaran di atas dan menganggap isu RUU 355 dan perdebatannya berdiri atas premis ini bahawa pandangan-pandangan yang dikeluarkan berlaku atas berbagai perspektif dan atas posisi mereka yang memberikan pandangan.

Pada waktu yang sama, tulisan ini cuba menjauhkan diri dari berdebat dengan golongan Busata’ (golongan terlalu memudahkan sesuatu atau simple minded mentality) yang mahu dunia ini berjalan dalam mode Hitam atau Putih. Mereka golongan Busata’ mudah menjadi mangsa keadaan dan terperangkap dalam jerangkap minda sendiri lantas melembapkan minda berfikir secara Progresif dan membudayakan kejumudan.

Menjawab Tulisan SS Mufti Wilayah Persekutuan

Saya amat gembira sekali kerana Mufti Wilayah Persekutuan SS Datuk Dr Zulkifli bin Mohamad Al Bakri dalam Bayan Linnas no. 67 menulis artikel berkenaan RUU 355 dengan meletakkan tajuknya sebagai “Satu Pendapat”. Ini bermakna ianya hanya satu pendapat yang boleh dikritik dan diperdebatkan.

Saya yakin dengan keilmuan SS Datuk Dr Zulkifli Al Bakri yang banyak menyumbang idea-idea Islam yang kontemporari dan semasa, sebagaimana saya yakin dengan penerimaan beliau terhadap premis awal yang saya utarakan bahawa kita boleh berbeza dalam hal-hal yang terdedah perspektif masing-masing khusus pada membuat perkiraan Maalatul Afa’al atau kesan dan akibat daripada sesuatu keputusan atau tindakan yang dibuat.

Saya juga berterima kasih kepada keprihatinan SS Mufti Wilayah kerana melihat RUU 355 ini sebagai satu hak dan berhujahkan dalam kerangka perlembagaan malah memberi pandangan terhadap kebimbangan non-muslim dalam isu ini.

Syabas dan tahniah kepada usaha murni ini dan bagi memperhebatkan budaya intelektualisme yang sihat dan bukan bersikap paranoia, saya Ahli Parlimen Malaysia Dr Mujahid Yusof Rawa ingin menyambut tulisan SS Dato’ Mufti Wilayah Persekutuan dengan beberapa pandangan dari perspektif legislatif untuk memberi keadilan kepada budaya kepelbagaian pendapat yang menjadi mercutanda ketamadunan kita.

Konteks Umum Yang Disepakati

Saya mulakan dengan banyak perkara yang saya sependapat tanpa bangkangan dalam tulisan SS Datuk Mufti Wilayah Persekutuan. Dalam bahagian ‘Beberapa Noktah Penting’ ada tujuh fakta yang dikemukakan menegakkan beberapa asas kepada perbincangan selanjutnya seputar RUU 355. Tidak ada mana-mana Muslim yang cintakan Keadilan dan meyakini Syariat Islam boleh menolak isi kandungan dalam ‘Beberapa Noktah Penting’ yang dinukilkan.

Saya tertarik kepada fakta keenam iaitu Sikap Toleransi Umat Islam di bawah 9 ciri utama bermula dengan al Karamah al Insaniyah (kemuliaan manusia) hingga ke Man’u Fasad (mencegah keburukan). Inilah yang saya perjuangkan selama ini, ketika ramai yang memilih jalan kebencian antara agama, saya memilih jalan berdialog, ketika suara pengikut agama lain tidak diperjuangkan haknya, saya menyatakan haknya atas premis saya sebagai ahli legaslatif negara.

Ketika ramai ahli politik memilih nuansa perkauman saya mengasaskan pergerakana anti perkauman, malah saya diberi kepercayaan oleh Jabatan Perdana Menteri untuk duduk sebagai anggota Majlis Perpaduan dan Konsultasi Negara (MPKN) menyediakan Pelan Induk Perpaduan Negara.

Selaku pengerusi undang-undang dan polisi, saya ditugaskan untuk menderaf undang-undang keharmonian nasional yang asasnya adalah untuk memastikan kesaksamaan dan tiada diskriminasi, memperundangkan jenayah kebencian dan menubuhkan Suruhunjaya Rekonsiliasi dan Keharmonian Nasional.

Semua yang disebutkan dalam bahagian tersebut tulisan SS Datuk Mufti menjadi sebahagian daripada perjuangan saya selama ini dan terimakasih kerana menyebut panduan asasnya dalam suasana sebahagian budaya masyarakat hari ini yang bernuansakan rasis dan berfikiran sempit dalam hal agama.

Saya sebagai rakyat Malaysia yang mahu menegakkan keadilan merentas semua kaum dan agama amat bersetuju jika asas ini boleh dijadikan panduan umum bukan sahaja sebagai pemula perbincangan RUU 355 sahaja tetapi perlu diperluaskan sebagai struktur asas untuk membina landasan politik negara yang hari ini yang memerlukan satu rombakan semula. Khususnya dalam tajuk Maqasid/Tujuan Perlaksanaan Hukum Syariah, di ms 19, petikan dari Prof. Dr. Jasser Auda menyatakan:

“Oleh itu, pendekatan maqasid boleh mengangkat isu-isu fiqh ke satu landasan falsafah yang lebih tinggi bagi menangani perbezaan perbezaan bersifat sejarah , sekitar politik antara mazhab Islam dan menggalakkan satu budaya yang diperlukan iaitu kehidupan bersama yang harmoni (al-ta’ayush al-silmi) dan saling memperbaiki (al-tasalih) yang kita amat memerlukannya sekarang ini...”

Saranan Prof. Dr. Jasser Auda yang dihujahkan oleh SS Datuk Mufti perlu juga menjadi panduan kepada kemelut politik hari ini yang menuju kepada kediktatoran dengan penggubalan undang-undang lain seperti MKN (Akta Majlis Keselamatan Negara), Akta Hasutan, Akta Kesalahan Keselamatan Langkah Khas atau (SOSMA) serta salah guna kuasa oleh pemimpin politik tertinggi negara bagi melindungi jenayah kleptokrasi yang satu dunia mengetahuinya. Saya menyarankan landasan Maqasid yang dipetik dari tulisan tentang RUU 355 diperluaskan mesejnya kepada kemelut negara yang dihadapi hari ini agar memberi keadilan kepada kehendak umum tujuan Maqasid diperjuangkan.

Malah saya mengharapkan perbahasan kami di Parlimen selama ini bagi menentang salahguna akta oleh pemerintah turut disokong oleh SS Datuk Mufti Wilayah Persekutuan dalam tulisannya yang lain nanti dalam Bayan Linnas supaya dapat juga mendapat tasawwur dan mafhum yang jelas suasana pergolakan politik negara yang sedang berlaku hari ini dari perspektif intelektual.

Hujahan Maqasid bukan sahaja dipakai untuk akta yang berkaitan dengan kepentingan umat Islam sahaja seperti 355, tetapi ia bertujuan untuk Karamatul Insan dan Kehidupan yang harmoni dan seimbang bagi mengelakan kefasadan dan kerosakan. Ini penting supaya Maqasid tidak bersifat selektif dalam memperjuangkan keadilan untuk semua.

70. Dan Sesungguhnya Telah kami muliakan anak-anak Adam, kami angkut mereka di daratan dan di lautan, kami beri mereka rezki dari yang baik-baik dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang Sempurna atas kebanyakan makhluk yang Telah kami ciptakan. (Al-Isra’)

Pemerkasaan Mahkamah Syariah

Saya yakin kesepakatan kita sebagai rakyat Malaysia walaupun dari posisi yang berbeza tidak akan meminggirkan mana-mana aspek yang menjadi kepentingan orang ramai, apatah lagi ianya diperuntukkan dalam Perlembagaan Persekutuan. Bukan sahaja orang Islam tetapi bukan Islam perlu mengiktirafi Mahkamah Syariah sebagai entiti perundangan yang diberikan keabsahannya oleh Perlembagaan Persekutuan.

Sejarah panjang perjalanan Mahkamah Syariah sehinggalah dalam bentuknya hari ini boleh dianggap sebagai satu perjuangan setelah disisihkan dan dikesampingkan oleh penjajah. Mercutanda pengiktirafan dan kewibawaan Mahkamah Syariah ialah apabila pindaan 121(1A) tahun 1988 dibuat sekaligus meletakkan garis pemisah hitam putih antara kuasa Mahkamah Syariah dan Sivil dalam Perlembagaan Persekutuan.

Namun menurut Dr Aziz Bari pakar perlembagaan persekutuan, kedudukan Mahkamah Syariah secara tidak langsung sebelum ini telahpun diiktirafi tanpa 121(1A) melalui Perkara 145 yang menyatakan Peguam Negara tidak ada kuasa dalam Mahkamah Syariah, Mahkamah Tentera dan Mahkamah Anak Negeri. Selain daripada itu menurut Dr Aziz Bari lagi, Perlembagaan Persekutuan menyebut soal Mahkamah Syariah dalam jadual ke-9 bawah kuasa-kuasa perundangan dalam senarai negeri.

Pemerkasaan Syariah amat diperlukan dan saya sebagai rakyat Malaysia dan ahli legislatif amat prihatin agar perjalanan panjang ini diteruskan kerana selain dari pengiktirafan dan kewibawaan keputusan-keputusan Mahkamah Syariah, aspek pentadbiran, sumber manusia dan professionalism pegawai dan hakim-hakimnya masih lagi memerlukan penambahbaikan dan pemerkasaan.

Maksud Pemerkasaan Mahkamah Syariah

RUU 355 tidak boleh dipandang dari sisi berasingan dari kemampuan Mahkamah Syariah secara menyeluruh untuk menampung peningkatan kuasa hukuman yang diberikan melalui RUU 355 ini. Saya ingin berkongsi masalah yang perlu difikirkan sama penting dengan usul Ahli Parlimen Marang yang diminta oleh SS Mufti Wilayah ‘wajib’ MP Muslim menyokongnya.

Makna pemerkasaan tidak boleh disempitkan dengan meningkatkan hukuman semata-mata tanpa melihat kelompongan-kelompongan pentadbiran perundangan Mahkamah Syariah yang perlu diutamakan sebelum perlu kami MP Muslim ‘wajib’ menyokong usul 355 ini. Saya yakin bahawa titah Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong yang menggesa supaya “…memperkukuhkan Institusi agama dan kecekapan perlaksanaan undang-undang pentadbiran agama Islam melalui pemerkasaan mahkamah Syariah…” tidak hanya kepada meningkat hukuman tetapi juga dalam berbagai aspek pentadbiran. Antara lainnya maksud pemerkasaan ialah;

1. Masalah bidangkuasa bukan sahaja persoalan tingkatkan hukuman, tetapi juga bidangkuasa bermakna perlunya Mahkamah Syariah melihat dalam kes bukan Islam yang terlibat sama dalam tuntutan seperti jika salah seorang pasangan memeluk Islam kes cerai tidak diputuskan oleh Mahkamah Syariah tetapi oleh Sivil dalam Akta Pembaharuan Undang-Undang (Perkahwinan dan Perceraian ) 1976. Ini termasuk isu Hadhanah (hak penjagaan anak) dimana pasangan yang tidak memeluk Islam boleh membawa kes ke Mahkamah Sivil walaupun pasangannya telahpun memeluk Islam. Bukankah berlaku konflik dalam menentukan sesuatu keputusan perundangan lantas menggangu keadilan yang menjadi teras perundangan Islam khususnya?

Jadi meningkatkan bidang kuasa bukan sahaja dalam meningkatkan hukuman tetapi juga bidangkuasa bagi menentukan keputusan yang ada kepentingan Islam dan bukan Islam bagi memberi keadilan yang saksama dan bukan bertindih. Begitu juga soal pasangan jenayah, jika berlaku antara Islam dan bukan Islam dalam kesalahan zina atau khalwat, hukuman di Mahkamah Syariah hanya melibatkan pasangan Islam sahaja dan rakan jenayahnya yang bukan Islam terlepas dari bidangkuasa Mahkamah Syariah. (lihat Musa Awang: Dimanakah Kita dalam Pemantapan Pentadbiran Keadilan jenayah Syariah? Ms 68 dalam 27 Kanun (1), Jan 2015)

2. Bidangkuasa Mahkamah Syariah selain peningkatan hukuman juga bererti menyelesaikan isu pertindihan antara Sivil dan Syariah yang kadang-kadang menimbulkan campurtangan Mahkamah Sivil hanya kerana tiada peruntukan jelas sedangkan ia merupakan permasalahan syariah. Kes menentukan agama bagi seseorang yang telah mati seperti kes Dalip Kaur lwn Pegawai Polis Daerah Bukit Mertajam, kes Sukma Dermawan Sasmitaat Madja lwn Ketua Pengarah Penjara yang memilih Mahkamah Syariah kerana jenayah yang didakwa bertindih antara Kanun Keseksaan dan Jenayah Syariah. (lihat Zulkifli Hasan dalam kertas bertajuk Isu Undang-Undang Jenayah Islam Di Malaysia Dan Sejauh Manakah Perlaksanaannya)

3. Mempertingkatkan bidangkuasa Mahkamah Syariah juga bermakna perlu ditingkatkan hirarki Mahkamah Syariah yang hari ini hanya ada tiga peringkat iaitu Mahkamah Rendah Syariah, Mahkamah Tinggi Syariah dan Mahkamah Raya Syariah berbanding dengan Mahkamah Sivil yang ada 5 peringkat masing-masing Mahkamah Majistret, Mahkamah Sesyen, Mahkamah Tinggi, Mahkamah Mahkamah Rayuan dan Mahkamah Persekutuan.

Tanpa peningkatan ini ruang bagi menuntut keadilan dalam Mahkamah Syariah dilihat tidak selari dengan sivil sekaligus menimbulkan persepsi terhadap keadilan Islam. Walaupun di peringkat perbahasan Parlimen sejak 2010 dan 2013 Menteri di JPM menyebut ada usaha peningkatan ini iaitu mengadakan Mahkamah Rendah Syariah, Mahkamah Tengah Syariah, Mahkamah Tinggi Syariah, Mahkamah Rayuan Syariah dan Mahkamah Majlis Rayuan Syariah, hingga kini tiada apa-apa hasil yang nyata lagi. (Musa Awang, opp.cit)

4. Selain itu peningkatan hukuman bererti bebanan tugas kepada hakim-hakim dan pegawai perundangan yang akan mengendalikan laporan-laporan kes. Ini termasuk pentadbiran keadilan perlu lebih cekap dan kemaskini dalam memastikan keadilan tertegak dengan lebih telus dan bertanggungjawab. Namun jika kita lihat taraf perjawatan hakim mahkamah syariah dan pegawai-pegawainya masih ketinggalan berbanding dengan perjawatan dalam Mahkamah Sivil.

Selain dari skim perkhidmatan guna sama di bawah penyeliaan JKSM, hakim mahkamah syariah dibawah penjawat awam negeri. Berbeza dengan perlantikan hakim mahkamah sivil, hakim mahkamah tinggi ke atas dilantik atas kuasa Akta Suruhanjaya Perlantikan kehakiman 2009 (akta 695) pada peringkat persekutuan. Jaminan penjawatan hakim di Mahkamah Syariah tertakluk pada prosedur perkhidmatan awam, berbanding dengan jaminan perjawatan hakim di mahkamah sivil yang tertakluk pada Akta Saraan Hakim 1971 (akta 45).

5. Dari sudut gaji, hakim mahkamah Syariah jauh lebih rendah berbanding dengan mahkamah yang menikmati gaji dua kali ganda, tidak termasuk elaun lain. Menurut Dr Mohd Naim Mokhtar Ketua Hakim Mahkamah Syarie dalam kenyataannya di Utusan Malaysia 22 April 2015, Hakim Mahkamah Syariah menerima gaji mendengar kes penjagaan anak menerima gaji RM 6,000 manakala hakim mahkamah sivil yang mendengar kes yang sama menikmati gaji RM 40,000. Saya amat yakin aspek ini perlu diberi tumpuan sama dengan peningkatan bidangkuasa hukuman, jika tidak pemerkesaan akan menjadi tempang.

6. Sudut ketidakseragaman undang-undang sering mendapat perhatian para pengkaji dan ahli legaslatif, ini adalah kerana undang-undang Enakmen Jenayah Syaria duduk di bawah kuasa negeri yang menjadi penggubal mengikut kuasa yang diperuntukkan dalam senarai Negeri dalam Jadual 9 Perlembagaan Persekutuan. Hatta nama pada enakmen tersebut disebut berlainan dan undang-undang disetiap negeri juga berbeza dari sudut hukumannya pada jenayah yang sama.

Ini memandangkan kuasa menggubal enakmen adalah dalam kuasa negeri dan setiap negeri ada penafsirannya tersendiri. (lihat Masalah kelemahan Mahkamah Syariah Yang Diperkatakan Oleh Masyarakat dan Penyelesaiannya (2009) dalam mahir al-hujah.blogspot.my) Bagaimana keadaan yang ada hari ini menjamin bahawa usul MP Marang dapat menyelesaikan permasalahan ini jika sekadar meningkatkan hukuman?

7. Selain daripada itu timbul juga masalah penguatkuasaan baik dari segi tenaga mahupun dari segi teknikal di kalangan PPA (Pegawai Penguatkuasa Agama). Menurut Musa Awang nisbah seorang penguatkuasa berbanding dengan 17.8 juta penduduk Melayu beragama Islam ialah 1: 24184 orang. Peningkatan jumlah pendaftaran kes jenayah syariah di seluruh negara menunjukkan perlunya lebih ramai PPA yang cekap dan efisyen selain kekurangan tenaga PPA wanita.

Oleh kerana pentadbiran keadilan jenayah syariah perlu menekankan keadilan dan keberkesanan dalam perlaksanaannya, pegawainya juga perlulah terlatih dan celik undang-undang. Setakat ini kesalahan khalwat mendominasi statistik jenayah syariah dan berkemungkinan besar penguatkuasaan jenayah lain syariah PPA dan penguatkuasaan yang berkesa jarang berlaku berlaku kerana kekurangan tenaga dan profesionalisme PPA.

Sebahagian dari rumusan permasalahan Mahkamah Syariah yang dipaparkan dapat memberi gambaran betapa pemerkasaan Mahkamah Syariah tidak terhad hanya kepada melihat teks usul Marang tentang RUU355 semata-mata dan justeru itu saya sebagai ahli legislatif Muslim tidak mudah menentukan sokongan tanpa berbahas panjang lebar dahulu kerana ini adalah peluang terbaik untuk isu sebenar mahkamah syariah digarap dengan berkesan.

Seperti yang saya nyatakan sebelum ini, tiada asas untuk kami menetapkan sikap sekarang tanpa Ahli Parlimen Marang sebagai pembawa usul menjelaskan terlebih dahulu apa yang beliau inginkan dari usul ini di hadapan semua penggubal undang-undang seramai 222 orang.

Maaf Saya Berbeza Pandangan

Setelah menjelaskan apa isu sebenar yang melanda Mahkamah Syariah dan erti pemerkasaan yang dimaksudkan, saya akan memulakan di bahagian ini perkara-perkara yang membezakan pendirian saya dengan SS Datuk Mufti Wilayah Persekutuan dalam pendapat yang diberikan berkenaan isu pindaan 355 oleh Marang.

Perbezaan yang saya maksudkan bukan tentang sama ada saya sokong atau tidak usul pindaan 355 oleh Ahli Parlimen Marang tetapi perbezaan memahami proses perbahasan demokrasi berparlimen dan implikasi perundangan serta politik kerana posisi saya sebagai ahli legislatif.

1. Usul MP Marang agak unik kerana ia berjaya diterima untuk pembentangan sebagai aturan mesyuarat yang tersenarai ke 15 pada sesi selepas rehat. Laluan diberikan oleh Menteri dengan membelakangkan semua urusan kerajaan pada 26 Jun 2016 Mesyuarat Kedua Penggal Keempat Parlimen ke 13-2016.

Keadaan dan cara bagaimana MP Marang dapat membentang usul ini menimbulkan tandatanya di kalangan kerusi pembangkang kerana parameter apakah YDP Dewan menganggap ianya satu usul penting kerana usul sebelum ini yang cuba dibawa oleh pembangkang dalam hal lain sering ditolak atas sebab ianya tidak memenuhi ketiga-tiga kriteria, iaitu ianya satu isu, ianya ada kepentingan awam dan ianya perlu disegerakan.

Selalunya kriteria perlu ‘disegerakan’ tidak dapat dipenuhi oleh pembawa usul dari pembangkang. Dalam peraturan 49 Rang Undang-Undang yang bukan kerajaan yang hendak diusulkan lebih ketat kerana segala urusan kerajaan didahulukan dan selalunya urusan kerajaan tidak akan habis malah ditangguh pada sesi seterusnya.

Bagi prosedur parlimen kes pembentangan RUU secara peribadi bukan kerajaan oleh MP Marang menimbulkan berbagai persoalan daripada jawapan.

2. Apa yang menarik dalam usul MP Marang pada hari tersebut ialah, beliau menangguhkan ruang perbahasan dengan permintaannya sendiri pada sesi akan datang (iaitu pada Oktober 2016 ini).

Penangguhan perbahasan permintaan pembawa usul adalah sesuatu yang agak ganjil kerana beberapa usul pembangkang yang pernah diizinkan atas peraturan usul dimaklumkan lebih awal untuk persediaan perbahasan pada sesi tersebut tetapi Marang secara sukarela menolak untuk dibahas pada hari tersebut.

Tergantungnya usul Marang atas kehendaknya sendiri bermula dari 26hb Jun 2016 hingga sesi Oktober (lebih kurang 4 bulan) menimbulkan tandatanya malah menimbulkan berbagai kekeliruan dan polemik yang tidak produktif kepada persepsi terhadap Mahkamah Syariah.

Saya tidak dapat lari dari menganggap tindakan ini telah diambil peluang sebagai satu ‘free ride’ untuk diambil kesempatan pembawa agenda sempit negara mencapai maksud licik politik mereka atas nama Islam dan Mahkamah Syariah. Bagi saya ia amat malang sekali.

3. Menarik kerana SS Datuk Mufti Wilayah ‘mewajibkan’ MP Muslim menyokong usul ini sedangkan kami sebagai MP Muslim tidak tahu apa yang akan kami sokong kecuali teks usul yang berbaris 5 dan dua butiran pindaan kepada seksyen 2 (5 baris) dan tambahan seksyen 2A (5 baris). Tiada penjelasan dan perincian dari pembawa usul ini. Tidak tahulah saya jika kami diminta sokong ‘buta-tuli’ sedangkan budaya intelektualism yang disarankan oleh Datuk Mufti dalam mukadimah artikelnya menyatakan tentang intelektualisme ini.

4. Mana-mana usul akan diikuti dengan ruang untuk perbahasan setelah pembawa usul membentangkannya dan menjelaskannya secara lisan. Mewajibkan MP Muslim menyokong usul Marang seolah menafikan hak berbahas secara bebas seperti diperuntukkan dalam aturan dan peraturan parlimen sedangkan semasa perbahasan itu banyak perkara teknikal perundangan dan kesannya jika tidak diperhalusi boleh menjejaskan perjalanan Mahkamah Syariah dalam usaha untuk memperkasakannya.

Sokong atau tidak terpulang kepada implikasi perundangan secara keseluruhan setelah dibahas untuk mengelak mudharat yang lebih besar jika tergesa-gesa menyokongnya walaupun dengan niat yang baik begitu juga sebaliknya jika menolak tanpa meneliti dan mendengarnya dahulu. Ruang kosong ini perlu diberi kepada kami MP Muslim dan non Muslim sebelum apa-apa keputusan dibuat agar ruang perbahasan secara demokrasi mengambil tempatnya terlebih dahulu.

5. Saya menganggap usul Marang ini adalah persoalan teknikal undang-undang walaupun melibatkan entiti sebuah Mahkamah Syariah, malah semasa Rang Undang-Undang Kesalahan Jenayah Syariah (Kedah Darul Aman) 2013 dibentangkan ada beberapa ADUN Kedah dari pembangkang tidak menyokong dan mereka terdiri dari orang Islam, apakah ini bermakna mereka tidak memahami maqasid dan keperluan taqnin undang-undang jenayah Islam? Saya harap kita tidak semudah itu membuat kenyataan ‘wajib’ sokong kerana implikasinya amat mengelirukan antara isu teknikal perundangan dan isu dosa-pahala.

SS Datuk Mufti seharusnya menasihati awam agar mencermati isu perundangan dan proses serta prosedurnya yang akan berlaku dalam institusi penggubal undang-undang negara agar tidak terheret kepada sentimen dan emosi apatah lagi dalam isu pentadbiran agama. Saya sering mengulangi prinsip bahawa mengkritik pentadbiran dan urusan agama bukan mengkritik prinsip doktrin keagamaan yang menjadi pegangan umat Islam. Kita harus membezakan antara keduanya agar institusi dan pentadbiran agama senantiasa dapat diperbaiki dari semasa ke semasa dan pegangan agama melalui pendidikan dan dakwah dipertingkatkan.

6. SS Datuk Mufti Wilayah telah menyatakan pendapatnya agar ‘wajib’ MP Muslim menyokong usul Marang tentang pindaan 355, namun sedarkah Datok Mufti berpandukan kepada teks usul yang dikemukan oleh Marang dalam Parlimen berpotensi membawa beberapa implikasi serius kepada perlembagaan negara itu sendiri, iaitu;

a. Meluaskan apa sahaja kuasa Mahkamah Syariah untuk melaksanakan apa sahaja bentuk hukuman yang ditetapkan oleh undang-undang syariah kecuali hukuman mati.

b. Tidak menetapkan had kepada jumlah hukuman (denda,sebat atau penjara) yang boleh dikenakan sebagai hukuman oleh Mahkamah Syariah,

c. Tidak menetapkan kaedah hukuman (kecuali mati) yang boleh dijatuhkan oleh Mahkamah Syariah ke atas pesalah dan ini bermakna hukuman yang dikenakan tidak terhad kepada hukuman denda, penjara dan sebat sahaja.


Dalam kanun keseksaan sendiri setiap hukuman itu dihadkan dan hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman melebihi had yang telah ditetapkan. Tanpa penelitian rapi usul Marang boleh membawa kepada persepsi lain dari sudut doktrin perundangan negara dan berpotensi menjadi masalah walaupun dengan niat yang baik.

Dengan tidak mengehadkan hukuman dan jenis hukumkan menurut usul Marang, ada kemungkinan ianya dicabar di dalam mahkamah dan keabsahan pindaan akan dipersoalkan, bolehkah saya menyokong sesuatu yang akan mencacatkan perjalanan Mahkamah Syariah?

7. Banyak pihak menggunakan isu pindaan 355 ini untuk membuat penjelasan mereka sendiri walaupun Marang belum mendedahkan penjelasannya di hadapan 222 Ahli Parlimen Malaysia lagi. Saya memerhatikan sentimen menguasai keadaan, walaupun ada yang bersifat objektif namun cara perkara ini dipersembahkan kepada awam oleh kelompok tertentu khususnya dari pihak yang diwakili golongan ‘mode hitam-putih’ lebih bersifat ‘memaksa’ melalui kaedah menghukum dan mengkafirkan sesiapa sahaja yang mempunyai pandangan berbeza.

Saya mengharapkan pihak Mufti sensitif dan prihatin kepada ‘cara’ isu ini dibawa pihak tertentu dan ‘reaksi’ yang ditimbulkan dan tidak mengambil pendekatan ‘menyemarakkan’ dengan membuat sikap menyokong tanpa melihat implikasi kepada ‘kehangatan’ isu ini dikalangan pihak yang sempit pemikirannya. Bukankah Mufti itu yang terbijak hikmahnya menangani keadaan?

Saya telah mengemukan pandangan saya yang agak berbeza dengan SS Datok Mufti atas kapasiti saya sebagai ahli legislatif negara dalam isu Pindaan RUU 355 oleh YB Marang. Saya menyanjung keprihatinan SS Datuk Mufti dan saya menganggap penjelasan tulisan ini dapat melengkapkan tasawwur SS Datuk Mufti tentang isu ini dari perspektif berbeza. Jangan salah tanggap bahawa saya tidak menghormati kedudukan SS Datuk sebagai Mufti dan keilmuan serta kewarakan Datuk.

Saya serahkan segala kebaikan dalam diri SS Datuk Mufti untuk dinilai oleh Allah, tetapi dalam hal pentadbiran dunia, Islam mengajar kita untuk mencapai Maslahah sebagai sebahagian matlamat Syariah dan kerana Maslahah mempunyai berbagai dimensi, kita dituntut bersikap objektif dan professional. Sekali lagi saya jelaskan bahawa tulisan ini tidak ada kena mengena dengan memperlekehkan ulamak dan institusinya, tulisan ini bersifat pentadbiran dan Institusi Mufti sebahagiannya adalah tentang pentadbiran.

Saya juga yakin bahawa selagi mana perkara ini berada dalam ruang awam untuk dibahaskan, setiap apa yang dipersembahkan kepada awam sepatutnya boleh dinilai, dikritik dan diberi pandangan barulah semangat Bayan Linnas lebih bersemarak.

Semoga tulisan SS Datuk Mufti Wilayah boleh menjadi input kepada kami sebagai bahan perbahasan nanti. Saya dan rakan-rakan dari Parti Amanah Negara telah berusaha untuk mengadakan diskusi meja bulat sejak dua bulan yang lalu untuk kami mendengar pandangan awam, NGO, Muslim dan Non Muslim serta pihak berkepentingan.

Kami juga menyertai wacana awam anjuran NGO lain agar kami dapat mendidik orang ramai kaedah dan cara sesuatu perundangan itu dibuat dalam proses demokrasi berparlimen termasuk perundangan dalam isu pemerkasaan Mahkamah Syariah. Semoga niat baik kita terhasil dengan natijah yang baik juga, sehingga itu saya menanti pembentangan Ahli Parlimen Marang dan usul pindaan 355 dengan penuh debar dan harapan agar ia menjadi sesuatu yang baik untuk negara ini.

Dato’ Dr Mujahid Bin Haji Yusof Rawa
Ahli Parlimen Malaysia


Hukum menyokong Pindaan Akta 355 - Apabila pandangan MUFTI PERLIS berbeza dengan MUFTI WILAYAH PERSEKUTUAN

Jika MUFTI WILAYAH PERSEKUTUAN ditegur oleh MUJAHID supaya jangan buat hukum dahulu sebelum pindaan Akta355 di bentang dalam parlimen. Namun apa yang dikatakan oleh beliau itu berdasarkan legislatif dan perlembagaan manakala mufti pula berbicara dari segi nak melaksanakan perkara baik untuk agama Islam.

Namun ini telah disalah tafsirkan dengan mengatakan MUJAHID telah menghina intitusi MUFTI diatas teguran itu.

Kini muncul pula MUFTI PERLIS memberikan pandangan beliau yang jika dilihat ia juga berbeza pandangan dengan MUFTI WILAYAH PERSEKUTUAN.

Jadi kita tunggulah pula bijak pandai dalam alam maya ini untuk kata apa pulak berkenaan apa yang dikatakan oleh MUFTI PERLIS.

DrMAZA.com
12 hrs ·

Jika semua yang diberikan nama Islam ataupun kononnya ke arah perlaksanaan Islam itu kita disuruh sokong, tanpa meneliti kesannya secara mendalam, maka dibimbangi nanti ramai yang menyokong IS ataupun Daesh. Asalkan nama Islam dan mahu melaksanakan Islam lantas kita sokong, maka dibimbangi musnahlah kemanusiaan dan agama.

Sebelum menyokong kita wajib bertanya, apakah versi Islam yang hendak dilaksanakan itu? Di tangan siapakah perlaksanaan itu akan diberikan?

Ini kerana 'jenama Islam' di zaman ini wujud dalam pelbagai versi serta menjelma dalam pelbagai kepentingan tertentu. Jenama Islam yang telah dimanipulasi jauh lebih banyak dibandingkan hakikat Islam yang merupakan rahmatan lil 'alamin (rahmat untuk semua pihak tanpa dibatasi latar kaum, kedudukan, tempat dan agama).

IS laknatullah juga kononnya sedang melaksanakan Islam versi mereka. Apa yang terjadi akhirnya? Apakah Islam bertambah mulia ataupun Islam dibenci dan dihina? Musnah nama agama dan rosak kemanusiaan serta hak asasi atas nama perlaksanaan Islam IS.

Justeru, berhati-hati dalam menyokong sesuatu atas nama Islam.

Dr MAZA
London, UK.


VIDEO BERKAITAN


FEATURED ADS


31 ulasan:

Unknown berkata...

Apa yang boleh kita katakan kepada Hadi Awang dan kawan2nya adalah:

Mereka golongan bodoh sombong dan angkuh! Semua orang kena ikut cakap Hadi Awang walaupun tindakan Hadi Awang ternyata SALAH! Dia sahaja yang betul.. Yang lain semua akan masuk neraka.

Kepala batu punya orang!

Tanpa Nama berkata...Alhamdulillah satu anjakan paradigm atau perubahan yg baik

Mcm PAS berubah mnjd ikatan yg lebih besar sbg Parti Ikatan Gagasan Sjhtera@ PIGS

PAS tlh brubah mnjd PIGS sgt2 baik skali

Walaun2 smakin sedar mnjd PIGS

Smakin smangat tggi jd PIGS

Besama2 dewan ulamak PIGS

Murshiitol PIGS

Presiden PIGS

Hudud pigs

Ruu pigs

Syabas PIGS

War2kan lah khebatan pigs

TakbirSeptember 10, 2016 at 11:22 AMAnonymous said...sayang sekali golongan kafir harbi yg makan babi jer yg tak mau jd ahli PIGS

apa punya tolol sikafir harbi nih tak mau sokong PIGS

makan babi nak tp tak nak sokong PIGS, camner nak dpt hidayah puii!

September 10, 2016 at 11:29 AMAnonymous said...klu ingin dpt syurga join lah PAS

klu nak lebih komfirm lg tak rosak akidah join presiden PAS masuk lah jd PIGS

presiden dah istihar jd PIGS gerenti tak rosak akidah

ddlm PAS yg mnjd PIGS akidah tak rosak syurga pun dpt

ddlm pigs dua2 dpt heheSeptember 10, 2016 at 11:39 AMAnonymous said...Bro
Gua sgt benci dap sbb dorang tu kafir harbi dah tu makan babi
Gua pun benci parti amanah atau pan sbb mcm mencarut pant_t jer bunyi dia

Gua suka umno sbb akronium dia bunyi omputeh

Tp yg gua sgt2 suka sekali ialah parti ikatan gagasan sjhtera = PIGS

Sbb idea PIGS dtg drp tuhan terus direct woo kpd ulamak no2 dunia

Idea PIGS ini idea dr pandangan ulamak yg sgt2 jauh nun jauh jauh jauh sgt kdepan

idea PIGS ini sgt halus lembut dan secantik zuhud mcm dr syurga

inilah karomah ulamak hudud warak lg zuhud yg mndpt kasyaf alamat singkatan PIGS

sgt2 beruntung sesapa yg dpt brsama2 jemaah usrah idea mulia PIGS ini

jazakallah syukron kasiron dgn anugrah idea PIGS dr smulia2 insan kamil ya rabb


September 10, 2016 at 12:11 PMAnonymous said...klo org putih baca ada gabungan ahli politik pigs dan ketua nya pulok pakai sorban

ajaib

September 10, 2016 at 12:48 PMAnonymous said...

Puak sekuler libral dah meroyan kepanasan asyk makan dedap dap dng umno. Benci betul puak sekuler libral dengan pas sekarang tengah dok canang kutuk pigs. Buatlah apapun wahai puak sekuler libral kami tetap akan perjuangkan islam dan menyokong pindaan akta 355. Pan hantar makcik ct kasim buat kacau forem ruu 355 itulah hasil ciptaan pan.

September 10, 2016 at 12:51 PMAnonymous said...Itu ler makam darjat karomah zuhud yg hebat buat pemfitnah pilkuda Uturn dan ponteng lantas tuhan bg firasat idea PIGS yg cukup ajaib lg mulia tanpa disedari olehnya

pentaksub2 terus celik terbeliak tetapi tak nampak apa2 sbb hati dah cinta & buta

September 10, 2016 at 12:57 PMAnonymous said...Parti ikatan gagasan sejhtra atau pigs dtg nya dr buah fikiran seorg ulamak trsohor no2 dunia yg penuh kasyaf zuhud dan sayang tul kat hudud

klu dia tak kasyaf taraf wali mcm mana dia boleh dpt firasat ilham idea pigs yg sgt cantik sprt bunyi haruman syurga ni?

mungkin ada yg salah faham bhw sbnr nyer kita tak kutuk pigs..kita tolong war2kan

kita sgt suka war2kan pigs sbb kita cintakan ruu pigs dan hudud pigs..peace broSeptember 10, 2016 at 1:10 PMAnonymous said...Yg aku kutuk ialah DAP dan Pan sbb liberal tak mau ruu pigs & hudud pigs

Aku sgt suka & sayang pigs sbb aku juga sayang ruu pigs serta hudud pigs, titik! Dan aku akan terus sokong pigs dan war2kan pig

September 10, 2016 at 1:20 PMAnonymous said...


Wahai saudaraku anon 12;51pm..

Ayuh jgn henti2 kiter kutuk dap dan Pan sbb depa liberal benci ruu dan hudud pigs

Ayuh kita war2kan dan terus sokong ulamak2 pigs

kiter sokong ruu pigs

sokong hudud pigs

hidup pigs!

Takbir

September 10, 2016 at 2:12 PMAnonymous said...Hehehe wa pun sokong sesgt bloger Ibnu Hasyim nih sbb dia wa anggap sbg bloger otai yg kuat sokong Parti Ikatan Gagasan Sejahtera @ pigs, ruu pigs dan hudud pigs

Tahniah bro ibnu Hasyim jgn ssekali kecewa putus asa utk terus sokong war2kan pigs
syabas pigs
idup pigs

September 10, 2016 at 2:22 PM

Tanpa Nama berkata...Hudud dan ruu drp Parti Ikatan Gagasan Sjhtera @ PIGS wajiblah kita sokong

apa2 yg dtg drp PIGS serta ulamak2 pigs takde pernah bohong dan klentong

ddlm pigs ada dewan ulamak pigs

ada murshiiitol pigs

ada presiden pigs

ddlm pigs ada yg boleh menyalak babi ddlm bukit tau..tak kelakor pun!

sbg geng pigs mrk mndpt karomah tak akan sesekali rosak akidah serta gerenti masyuk syurga dgn syarat ada no. ahli, hihihi rasa geli ler pulok

Tanpa Nama berkata...

Maaf cakap, tiada sekelumit rasa hormat terhadap Hj Hadi. Sehingga hari ini saya masih mencari sumbangan positif Hj Hadi dalam senario politik hari ini. Umum mengatakan Hj Hadi adalah pemusnah harapan rakyat. Saya bersetuju. PAS menjadi kuat kerana politik Nik Aziz dan penyertaan PAS dalam PR. PAS menang di Terengganu 1999 kerana faktor Anwar dan kelemahan Wan Mokhtar. PAS menang di Kedah dan Perak atas faktor PR disamping jentera parti yang diketuai oleh Mat Sabu. Mana sumbangan Hj Hadi.

KUBU BESAR PALO berkata...

Apa yang diluahkan olih YB Parit Buntar mengenai RUU355 yang disentuh olih
mufti wilayah meminta sokongan itu adalah kelemahan bagi mufti wilayah dan memalukan kedudukannya selaku mufti adalah sebagai pelaksana urusan kerja bukan selaku penentu dasar kerajaan, olih itu mana mana tokoh agama yang ber
minat kearah pengubal dasar kerajaan perlu libatkan diri dalam kancah politik
ia itu ilbatkan diri mana mana parti masuk calon untuk bertanding selaku wakil
rakyat PERLIMEN

Tanpa Nama berkata...


Tuang presideng dlm ucapan kata nak menyalak babi dalam bukit.

Aleh aleh betul betul keluar Pigs....

Memang respek sama Tuang Presideng.

Jangan marah haa...kalau marah jgn masuk politik.

Tidak join sama tontonwee jerman lilit serban.

Haprak punya orang. Memalukan.
Tanpa Nama berkata...
Skrg PAS dah gabung jd parti ikatan Gagasan Sjhtera = PIGS

Hudud pun dah jd hudud pigs

Ruu pun dah jd ruu pigs

Bila dah jd pigs LANGSUNG takde salah skit pun klu buat FITNAH mcm pilkuda tu dan apa juga FITNAH skalipun sbb dah jd pigs ler katakan yer tak yer..haha

Dah jd pigs terus dpt tiket surga..bole Uturn belit FITNAH curi klepet ponteng ok

Geng pigs boleh tipu khianati rkyt,sbb tu presiden dpt ilham suci jd presiden pigs

Dah jd spesis pigs mana boleh berDEBAT, depa ada siku lutot aci sondol jer tak gitu

Klu Amanah dan PKR yg tolol pun nak jd mcm spesis pigs silakan sokong ler Ruu pigs tue

Dah tentu Dap gerenti tak sokong Ruu pigs sbb depa tu dah slalu sgt kutuk DAPigs, tup2 skrg si pigs nak mintak sokong drp DAPigs mana demer nak bg yer tak?..

Tentu idea ilham firasat pigs nih dtg slps presiden semayang tahajjud 1000rekaat + semayang istikharah 90juta rakaat tak renti smenjak berkeris panjang dan ber sedondon pink lady t.hari

Nak dpt idea singkatan pigs tue dah tentu ddlm mimpi berjumpa nabi gamok nyer yer

Tanpa Nama berkata...

Sumbangan Haji Hadi ialah mengkepalabut+hkan rakyat dan menyakitkan hati penyokong pembangkang. Dari dulu lagi, gua mmg x berapa nak boleh terima dia dlm PAS. Tuptup jadi Tim. Presiden. Time ni gua rasa, mmg gila ahli juga perwakilan boleh lantik dia jadi Tim. Presiden. Mujur waktu ni Fadhil Noor masih ada. Kira ok lagi. Time tu HH jadi MB Trengganu.

Masa hari Fadhil Noor dimasukkan ke hospital tu.. gua mmg menggelabah dah.. tambah2 lps tu Fadhil Noor meninggal. Mata gua mmg kelam. Sbb tau HH mungkin akan jadi Presiden. Harapan gua masih tinggi kerana mujur PAS time tu dikontrol penuh TGNA. Rasa lega yg teramat.

Time ni.. PAS mmg hebat. Telah keluar dari zaman kegelapan. Cuba igat2 balik, kelaku HH time setelah FN meninggal hinggalah ke TGNA mninggal.. xde satu pun kelakunya yg buatkan gua rasa bangga dgn dia. X lebih dari lbai kampung dapat jadi.siak masjid. Itulah.perasaan gua.

Kini setelah TGNA xde, sumer.dah jadi haramjadah belaka. Pengganti HH pulak,.pelapis.jenis makan.dedak.jugak. Lebih teruk lagi, PAS kini.dizaman lebih gelap drpd zmn Asri dulu.

Unknown berkata...

Tuan2 geng oren seronok beno bubuh ke sape2 yg tdk sealiran rasa2 byk beno pahala nok bahagi ke org esok2 maknanya kita x ilmu lah tu sal main terjoh je ke orang

Tanpa Nama berkata...
Copy comment Dari blog Ibnu Hasyim..


Sama2lah kita BTUL2 komited dgn parti Ikatan Gagasan Sjhtera = @ PIGS

Kiter sggup brkorban utk PIGS

Teguh berdiri dgn pigs

brsama presiden pigs

morshitdol pigs

ulamak2 pigs

saling bermaafan sesame pigs

idup pigs

TakbirSeptember 10, 2016 at 6:01 PMAnonymous said...Sama2lah kita BTUL2 komited dgn parti Ikatan Gagasan Sjhtera = @ PIGS

Kiter sggup brkorban utk PIGS

Teguh berdiri dgn pigs

brsama presiden pigs

morshitdol pigs

ulamak2 pigs

saling bermaafan sesame pigs

idup pigs

Takbir


P/S

Kiter teguh bediri dibelakang presiden PIGS demi survival hudud & Ruu PIGS utk brjuang habis2an melawan DAPigs yg makan babi tue huhuhu
September 10, 2016 at 6:09 PMAnonymous said...Ayuh kiter ke Rusila semayang raya Eidul Adha

Kiter semayang berImamkan presiden Parti Ikatan Gagasan Sjhtera @ = PIGS

Semayang dibelakang Imam PIGS tentu msyuk surga & tentu bnyk dpt pahala

Yg mnjd musuh kiter bukannyer PIGS, ttpi ialah Pan dan DAPigs

idup bapak PIGS

takbirSeptember 10, 2016 at 6:57 PM

Unknown berkata...

Kita zahirkan BODOH kita pada orang lain

Malaysiabaru berkata...

Kpd pkmak di atas nak kutuk pigs pun jgn kutuk dap amanah..

Sokong buta tuu355 nanti esok lulus jd malapetaka...

Ruu355 bukan hudud ianya cuma lontaran idea bengap si kitol Nik memyamar

Tanpa Nama berkata...

Jgn diseru hidup pigs nanti berterabur babi hutan lari keluar hutan menuju ke ibupejabat parti kat jln raja laut tu nanti.

Tanpa Nama berkata...Kpd tuan Dzafrullah Adha 7;14ptg

Klu dikalangan kami yg sgt2 BODOH ini ingin bertanya kpd tuan yg sungguh PANDAI lg bijaksana itu...kenapalah agaknya tiba2 muncul terpancul idea gabungan Parti Ikatan Gagasan Sjhtera = PIGS itu yer?

Adakah singkatan PIGS itu hanya satu kebetulan?

Atau mungkinkah pigs itu boleh direnung ukt mmbawa satu keinsafan dan kesedaran?

Mungkin tuduhan keterlaluan trhdp DAPigs itu kini mnjd senjata BODOH makan tuan?

Bukankah "what you GIVE you'll get BACK"..nape ilham PIGS itu tiba2 muncul ye?

Sudah tentu Tuhan mnjd kan ssuatu itu ada sbb musababnya hatta @ PIGS itu sndri


Saya dan kami yg sgt2 BODOH ini ingin sungguh2 mminta pndpat tuan yg PANDAI itu, sbbnya hanya org yg PANDAI mcm tuan shj yg dpt menilai kami smua BODOH2 belaka..


Sy sdang mnzahirkan BODOH sy kpd tuan..harap tuan jwp yer, wslamm


P/s
Ari tue pun Husam tlh dituduh jahil @ BODOH oleh presiden PIGS

Adakah tuan ini mrupakan anak didik presiden PIGS itu...sory tuan klu sy terkasar sbb sy ni memang BODOHTanpa Nama berkata...

Sembahyang pun wajib.

Tetap kena bentang tikar dulu baru boleh sembahyang.

Tanpa Nama berkata...

PAS dah jadi parti BODOH di bawah presideng yang jahil..... Selagi presideng bodoh macam ni mengetuai PAS, selagi itu PAS tidak akan menjadi pilihan rakyat....

Jangan guna agama untuk kepentingan politik
Jangan guna agama semata-mata kerana mahu kuasa

Rosak negara2 Islam kerana mahu masalah ini....

Tanpa Nama berkata...

Pandangan dan kenyataan Dr Mujahid bukannya di tujukan kepada Mufti tetapi dituju kepada orang PAS.

Sangat jelas dan sangat mantap. Melainkan orang PAS menutup kan hati dan FB sahaja yang tak akan faham-faham.

Dah ditandakan dengan huruf bold, baca point sahaja kalau malas nak baca kesemuanya. Kemudian fikirkan lah sendiri.

Agak mengecewakan bila Tuan Mufti pulak tidak dapat baca permainan politik PAS. Sedangkan Restoran yang ada logo halal dari jabatan agama pun masih ada yang ragu-ragu... ini kan pulak yang usul undang-undang adalah seorang yang dipersoalkan kewibawaannya dan akhlaknya.

Lelakidicermin berkata...

Padan muka walaun2 pas.. kutuk Amanah.. penyokong kafir..jilat tahi kafir.. kadam kafir... Allah nak tunjukkan... PIGS.. tanggung je lah

Tanpa Nama berkata...

Saudara Dzafrullah, bukan isu banyak pahala tapi rasa banyak dosa sekiranya menyembunyikan keburukan Hj Hadi yang mentadbir PAS berpandukan hawa nafsu, ego dan kebebalan dalam merancang strategi. Hj Hadi menjadikan PAS sepuluh tahun kebelakang dan budaya ampu pemimpin yang semakin ketara. Satu lagi hujah kita bukan berpandukan emosi tapi ilmu dan merujuk sejarah. Dan juga kita tidak berminat menggunakan agama sebagai benteng bila kehabisan hujah.

bat8 berkata...

Dzafrullah Adha...sebut pahala nak bagi orang ni, sdra lupa macam pesta beri pahala kempen puak lebai HH dok reka dan tabur fitnah kat pesaing dlm pemilihan. Macamana jawatan rasmi dan jentera parti di guna untuk memfitnah pesaing. Tu tak kira lagi pesta yg dibuat oleh walaun di media sosial.

Pengomen diatas tanya apa sumbangan HH kpd PAS pun masuk menfitnah ke? Jawab je la kalau jawapan xde. Habis cerita. Berselindung di sebslik dok bagi pahala kat org tu adalah tindakan bacul bila xdpt menjawab pertanyaan itu...jgn guna ugama untuk menutup kebaculan kita....

Tanpa Nama berkata...

Cakap pasal bagi pahala free kat orang ini kan macam Islam lebih mengalakkan kita buat perkara buruk atau jahat sebab bila orang kata hal kejahatan kita atau keburukkan kita terus dapat pahala. Untungnya jadi pemfitnah, perasuah, penipu, tidak adil..

Jadi mari lah kita sama-sama buat dosa dan saling kata-mengata dan tuduh-menuduh kerana ianya adalah pahala.

Bila tak dapat balas dengan hujah balas guna pahala kita orang dapat atau jangan baca FB atau orang lain tak Islam...

Tanpa Nama berkata...

Adakah singkatan PIGS itu hanya satu kebetulan?

Kebetulan atau tidak, silap atau memang di disengajakan atas kelemahan manusia, ianya adalah balasan dari Allah kerana ada antara ilmu atau amal baik kita yang menyelamatkan kita.

Allah Maha Penyayang, supaya dia tersadar dan mengakui kesalahan yang dia telah buat.

Wallahualam.

Tanpa Nama berkata...

Kalau seseorang zahirkan bodoh nya pada orang lain bermakna dia (orang lain) itu jangan jadi bodoh sebab dia dapat balik apa yang dia (orang lain) zahirkan.

Seseorang tidak akan zahirkan bodohnya jika orang lain itu yang berilmu yang handal berkitab-kitab dan ada kuasa presiden .. tidak membodohkan diri nya sendiri !

Tanpa Nama berkata...

Nasib baik pun ada juga sebab Pakatan Harapan tidak dapat kelulusan untuk mempunyai satu logo seperti BN ada logo untuk semua komponen dalam BN.

Kalau tidak tentu PIGS pun ada logo sendiri ....

Unknown berkata...

sistem demokrasi berparlimen raja berpelembagaan di diciota utk kemusnahan sesebuah/individu/masyarakat n negara yg beramal dgnnyn. melayu dibodohkan n dikelirukan oleh dua perkara. pertama agama n kedua kaum. umno menggunakan jln ni utk memusnahkan musuhnya. jgn mudah terperangkap dgn agenda mrk. kenali musuhmu n teruskan perjuangan utk memampuskan umno dlu then perkara2 faudemental ni akn dibincangkan kembali. hukum hudud memang wajib dilaksanakan namun ianya mempinyai syarat2 asas yg ketat.pertamq mestilah dgb seorang saha yg memimpin sesebuah negara itu, pemimpin itu pula kenal tuhannya, n pelbagai2 lg syarat2nya. tp zaman skrg ni kat mysia berepa rmi yg berebyt utk daptkan kuasa ? semuanya ingin memerintah so hancurlah kapql t...sy mls naik taip pjg lebqr..kot2 nanti umnopas akn memanipulasikan statement sy ni...apapun, mysia masih jauh lg utk terapkan sistem hudud ni pd rakuatnya...ye masih jauh n jauh...

Tanpa Nama berkata...
Tuhan dah zahir kan mrk dgn SYIMBOLIK

Tuhan dah pun zahir kan mrk dgn reverse PSYCHOLOGY

Sape yg sbnr2 nya PIGS @ 'pigs' itu didepan mata kita skrg..?


"Rabbana ma HOLAKTA haza Batilaa.." Yaa Tuhan kami tidak kau jd kan ini smua SIA2..Mrk jd kan hudud & RUU itu sbg SYMBOLIK menipu rkyat dgn NIAT yg sgt2 bejat

Lalu dgn SYMBOLIK juga ALLAH pamerkan lahap-SONDOL-rakus mrk itu sbg PIGS@ 'pigs'"Ulaika kal Ann'am bal hum ADOL.." Mrk ibarat BINatang bahkan lebih SESAT'bjat..

"Inna fi zalika ayat li kaumi YATAFAQARUN.." Itu mnjd BUKTI kpd mrk yg bnar2 brFIKIR dgn dlm seDLM2nya


Dgn Ainul'YAKIN itu, sapekah gerangan hakikat PIGS@ 'pigs' ddepan mata kita skrg?

Sapekah gerangan ulamak2 pigs itu?

Sapekah morshiiitol & imam kpd pigs itu?

Apakah Manusia yg waras perlu kpd hudud drp PIGS @ pigs?

Utk apa Ruu pigs yg jls lebih keliru SESAT'bejat itu kpd manusia yg waras yg bukan drp sepsis pigs?


GB..

Manusia yg waras tetap manusia yg WARAS, dan manusia yg WARAS bukan PIGS@ pigs

smoga ulamak2 PIGS @ pigs membaca skrip ulasan ini..fikir dan TAFAKKURI lah

Tanpa Nama berkata...Hebat

Memang Hebat tul

Presiden PAS menukar PAS +IKATAN =PASIK kini terus mnjd PIGS, ops bukan BABI yer!!

He he he

Drpd PASIK dah pun mnjd PIGS @ pigsKini kami teruja utk sokong PIGS

jgn sskaali rasa kecewa yer blogger otai PIGS serta macai2 pigs

kita sokong hudup pigs

sokong 100% Ruu pigs

hidup pigs


p/s

pigs = parti ikatan gagasan sjhtera

bukan nyer pigs pigs/babi yg ada ddlm hutan tu yer harap maklom

bukan juga sprt yg ulamak no.2 menyalak trhdp pigs @babi ddlm bukit t.hari

Dan bukan juga Pan & DAPigs yg mnjd musuh ketat kita itu

Harap Hardy @ bapak pigs itu akan lebih KUAT lg menyalak BABI ddlm bukit slps ni

Biar padan muka Pan & DAPigs tue.. huhuhu...aku ler bapak pigs tue tau tak!?


Tanpa Nama berkata...Elok bebenor ler tu idea ulamak no.2 donia

Lepas "PASIK" tukor nama kpd "PIGS" @ pigs...dah terang punPASIK = = = jd PIGS @ pigs!


Esok lusa entah apa 'binatang' pulok kluor dr warak zuhud kasyaf nyer tue yer..sy pun dah wsap dAn sms org2 kampong dan pokcik mokcik felda msuk ler jd pigs

biar smua melayu msuk jd pigs kat mesjid2 tolong war2 promosikan bior jd pigs

klo nak tau lebih lanjut slalu2 ler jengok blogger ibnu hsyim sbg otai pigs

slain geng pigs blog nih bnyk citer kesah pelacur dan bogel yg sgt2 mngINSAFkan!

Idup blogger pigs

idup macai2 pigs

Wow! pigs wajib ler istiqomah dgn jubah & sorban dan wajib kutuk DAPigs kaw2 yeh!

takbir!

Tanpa Nama berkata...

PAS di bawah pimpinan tuang presideng hadi ni parti pembangkang ke parti pengampu?dulu masa perintah terngganu ada hati ke nk bentang ruu 355? Ape kamu buat masa perintah terngganu wahai presideng mereng?skarang ni kamu pembangkang ke pengampu parti UMNGOK?semua kekufuran parti UMNGOK kamu buat x kesah,sibuk paksa sokong ruu 355.ape gila presideng mereng ni?bentang,bahas,bincang dlm parlimen pn belum lg..sepanjang bertahun2 ni kata nk bentang ruu 355 di parlimen,berapa banyak kali kamu tegur kekufuran yang dilakukan oleh parti UMNGOK?kata parti pembangkang tapi UMNGOK buat kekufuran tak pernah ditegur.ape punya mereng tuan presideng pas.ini orang pun ada org sokong.pas pis pus bila nk mampus..

Tanpa Nama berkata...

Inilah pas. Belom duduk sudah berlunjur. Try tanya dr rais yatim penasihat budaya kjaan bn. Gaji rm30k pm. Mesti dio setuju dgn aku. Hihihi. Mcm nk solat tp wuduk belom amik. Inilah kerja cara nik menyamar. Nik amar kata jika pas kalah dikelante maka Amanah kena tanggong dosa. Kalu pas menang pru 14 akulah mb kelante. Amboi byk canteek. Nik amar jd mb kelenteett boleh lerrr. Huhuhuhu

Unknown berkata...

Disini dapat dilihat pemimpin AMANAH berani suarakn pendapat yang hebat dalam sesuatu isu negara. AMANAH Akan memimpin PH membina Malaysia sejahtera.